Uông Bí nỗ lực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Cải cách hành chính (CCHC) là một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nhà nước. Trên cơ sở quán triệt và vận dụng linh hoạt chủ trương trên, trong năm 2016 Thành ủy Uông Bí đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 20/5/2016 về việc tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn TP Uông Bí; UBND thành phố bàn hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính văn hóa công sở tại các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường. Đó là quá trình nhằm khắc phục mọi lực cản trong hệ thống bộ máy tổ chức, trong cơ chế vận hành và những hạn chế, yếu kém về năng lực quản lý điều hành của bộ máy nhà nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực thi công vụ.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thành phố.

Theo đó thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra thực thi công vụ tại các phòng ban và UBND các xã, phường kịp thời chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm, tác phong trong giải quyết công việc với cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc thành phố; duy trì đường dây nóng, định kỳ gặp mặt doanh nghiệp vào mùng 2 hàng tháng với nhiều hình thức như tổ chức chương trình cafe doanh nhân, triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp. Năm 2016, số doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 9,8% so với cùng kỳ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND thành phố cập nhật thông tin xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp. 

Lãnh đạo doanh nghiệp trình bày đề xuất, kiến nghị tại buổi gặp mặt.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, triển khai thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS, chỉ số DDCI, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Thành phố được đánh giá xếp hạng nhất tỉnh về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện năm 2015. Đã đưa vào hoạt động bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại" tại 11/11 xã, phường; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 là 164/233 thủ tục (thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 31 thủ tục). Đến nay, tổng số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố là 321 thủ tục hành chính, trong đó: 233 thủ tục thuộc thẩm quyền UBND thành phố; 88 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn (thuế 29, bảo hiểm xã hội 39, công an 20). Ngoài ra, còn 5 thủ tục hành chính thực hiện tại Trụ sở tiếp công dân và Thanh Tra thành phố; đã tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe mô tô, ô tô qua hệ thống bưu điện được tập trung một đầu mối tại Trung tâm hành chính công thành phố. (Theo khảo sát đánh giá từ người dân, thời gian giải quyết thủ tục hành chính nhanh đạt 95%, phong cách phục vụ tốt đạt 98%). Mô hình TTHCC thành phố được đánh giá hiệu quả, thiết thực. Trong năm 2016 đã đón trên 30 đoàn công tác từ Trung ương và các địa phương trong cả nước về thăm quan, nghiên cứu, học tập mô hình.

 

 

Đỗ Hạnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6092 Tổng lượt truy cập 869945565