UBND Tỉnh: Hội nghị trực tuyến về giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 27-3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến nghe báo cáo thực trạng tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt thủ tục hành chính tại các Trung tâm Hành chính công trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại điểm cầu TP Uông Bí, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp.        

Theo báo cáo, ở cấp tỉnh hiện còn 91 bộ thủ tục hành chính chưa được đưa vào giải quyết ở trung tâm hành chính công. Cấp huyện, trung bình có 247/256 thủ tục hành chính được đưa vào Trung tâm hành chính công, đạt 96,48%. Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, trình phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm hành chính công tỉnh đạt 42,7%. Tỉ lệ này tại các Trung tâm hành chính công cấp huyện trung bình khoảng 49,4%.

Tại thành phố Uông Bí hiện có 243/256 thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm hành chính công. Thành phố nằm trong nhóm 5 đơn vị có tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cao của tỉnh. Số thủ tục hành chính đang được tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại Trung tâm hành chính công thành phố Uông Bí là 180/243 thủ tục, đạt tỉ lệ trên 74%.       

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Mục tiêu của tỉnh là phấn đấu hết năm 2017 sẽ thực hiện tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt tại chỗ 100% thủ tục hành chính ở Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện và liên thông tới 186 xã phường, thị trấn. Do đó, đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các địa phương hoàn tất việc rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; thực hiện phân cấp, phân quyền cho cán bộ trực tiếp tiếp nhận, thẩm định tại các Trung tâm hành chính công.

Về giải quyết các TTHC, đồng chí yêu cầu 100% thủ tục phải được tiếp nhận tại Trung tâm HCC cấp tỉnh, huyện. Các Trung tâm HCC có nhiệm vụ rà soát, phân loại các thủ tục thuộc nhiệm vụ thẩm định tại chỗ, yêu cầu cán bộ các sở, ngành, đơn vị thực hiện thẩm định, phê duyệt tại chỗ. Đối với những thủ tục không ủy quyền cho cán bộ cấp phòng phê duyệt, thủ trưởng các sở, ngành, lãnh đạo địa phương bố trí thời gian xem xét phê duyệt trong ngày tại Trung tâm HCC. Những thủ tục bắt buộc phải thẩm định trực tiếp tại đơn vị, địa phương thì xem xét thẩm định tại đơn vị, địa phương, tuy nhiên việc trả kết quả phải qua Trung tâm HCC. Riêng về việc thẩm định trực tiếp tại đơn vị, địa phương, đồng chí yêu cầu phải giảm tối đa 50% thời gian giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp, người dân...

 

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 16810 Tổng lượt truy cập 873678621