Triển vọng từ mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm và cá Nheo Mỹ tại thành phố Uông Bí

Mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm và cá Nheo Mỹ trên địa bàn thành phố Uông Bí được triển khai từ tháng 5/2022. Đến nay, qua đánh giá thực tế, vật nuôi phát triển tốt, theo đúng giai đoạn, thích nghi với điều kiện môi trường, khí hậu, phù hợp với điều kiện nông hộ. Sau 80 ngày nuôi, Ngan đen cho trọng lượng từ 3,5 - 4kg/con, cá Nheo Mỹ cho trọng lượng từ 0,8-1kg/con.

Mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm được triển khai tại các phường Phương Đông, Yên Thanh và Phương Nam với quy mô 3.000 con/5 hộ. Tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 668 triệu đồng. Trong đó, ngân sách thành phố hỗ trợ trên 300 triệu đồng, hộ dân đối ứng trên 368 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí con giống, thức ăn, nhân công, dự kiến thu nhập bình quân 1 hộ đạt 5,6 triệu đồng/tháng.

Mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm tại phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Mô hình nuôi thử nghiệm cá Nheo Mỹ được triển khai tại phường Phương Nam với quy mô 3.000 con/2 hộ. Tổng kinh phí thực hiện mô hình trên 584 triệu đồng. Trong đó, thành phố hỗ trợ gần 289 triệu đồng, kinh phí còn lại hộ dân tự đối ứng. Dự kiến, hiệu quả mô hình sau khi trừ chi phí sẽ cho lãi là 176 triệu đồng/2 hộ/năm.

Mô hình nuôi thử nghiệm cá Nheo Mỹ tại TP Uông Bí.

Việc triển khai mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm và cá Nheo Mỹ tại TP Uông Bí phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; góp phần đưa giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường. Triển vọng từ việc thử nghiệm mô hình là cơ sở để các hộ dân trên địa bàn tham quan, học tập, tiến tới nhân rộng phát triển, góp phần hình thành mô hình sản xuất an toàn sinh học tại các xã, phường, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm, từng bước thay đổi tập quán sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo quy mô hàng hóa…

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5377 Tổng lượt truy cập 876182628