TP Uông Bí: Tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày 23-12 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở TP Uông Bí đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Hoàng Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Cao Hải, UVBTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố báo cáo tại hội nghị.

Năm 2016, việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tinh thần dân chủ tiếp tục được phát huy gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Kết luận số 120 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở” cũng như Chỉ thị 06 về “tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Uông Bí”. Các cơ quan hành chính từ cấp phường xã, thành phố xây dựng các quy chế, quy định thực hiện dân chủ gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế “một cửa điện tử”, chính quyền điện tử, Trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND các phường, xã được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, ý thức tự phê bình và phê bình trong Đảng được phát huy. Nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được nâng lên.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hoàng Thị Hà nhấn mạnh: Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở cần tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp để rà soát, bổ sung quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; tập trung vào công tác tuyên truyền và bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đối với quy chế dân chủ; kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết để có đánh giá những nhiệm vụ thực hiện. Trong năm 2017, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở và các thành viên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, phương hướng và bám sát chương trình công tác năm đã đề ra để xây dựng quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương đạt hiệu quả hơn nữa.

 

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6088 Tổng lượt truy cập 869945558