TP Uông Bí: Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI)

Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức đối với các địa phương do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Song Uông Bí là địa phương được xếp hạng đứng thứ nhất trong 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, (tăng 5 bậc so với năm 2020) về chỉ số DGI (Chỉ số quản trị cấp huyện). Trong đó, thành phố đạt 75,24 điểm xã hội học, 94,05% chỉ số tổng hợp (năm 2020 đạt 68,93 điểm xã hội học, 86,16% chỉ số tổng hợp DGI). Đây là thành quả ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của thành phố Uông Bí khi kiên trì phát triển với mục tiêu “Thúc đẩy quản trị hiệu quả và chủ động đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn".

TP Uông Bí đứng thứ nhất trong 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ số DGI. 

Xác định thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, công dân và doanh nghiệp, UBND thành phố đã tích cực, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công trên môi trường mạng, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên nề nếp, chất lượng cung ứng dịch vụ công ngày càng được nâng lên, giảm thời gian xử lý hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính, được cá nhân, tổ chức đánh giá cao. 

Đồng thời, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và chính quyền số, phấn đấu tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn tỉnh về các chỉ số cải cách hành chính; xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, công khai, minh bạch, hấp dẫn, tạo thuận lợi nhất cho khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và phát triển doanh nghiệp mới” là một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, xác định rõ việc giải quyết nhanh chóng, kịp thời các TTHC là một trong những khâu trọng tâm để nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện.

Đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, "lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân" là thước đo chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2021, thành phố Uông Bí có 8 chỉ số nội dung thành phần có tỷ lệ đánh giá hài lòng cao hơn tỷ lệ trung bình trong cả tỉnh. Cụ thể: (1).Tham gia của người dân cấp cơ sởđạt 9,44/10 điểm; (2) Công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền đạt 8,72/10điểm; (3). Trách nhiệm giải trình với người dân đạt 9,62/10 điểm; (4). Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công đạt 9,41/10 điểm; (5) Thủ tục hành chính công đạt 9,67/10 điểm; (6). Cung ứng dịch vụ công đạt 9,58/10 điểm; (7). Quản trị môi trường đạt  9,91/10 điểm; (8). Quản trị điện tử đạt  8,89/10 điểm. Trong đó, chỉ số đạt điểm cao nhất là Quản trị môi trường đạt 9,91 điểm. Những chỉ số này thể hiện sự tiến bộ, tích cực của các cấp chính quyền thành phố, góp phần xây dựng nền hành chính, chính quyền phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của người dân và các tổ chức. Để người dân tiếp cận và giải quyết TTHC một cách thuận tiện, nhanh chóng nhất, chính quyền từ thành phố đến các xã, phường đã tập trung thực hiện cải cách quyết liệt, đổi mới cách thức giải quyết TTHC. Trong đó, thực hiện có hiệu quả nguyên tắc "4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Đặc biệt, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Tại Trung tâm Hành chính công thành phố và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả một cửa hiện đại xã, phường, TP đã cử cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt để hướng dẫn cho công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, "lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng thực hiện nhiệm vụ”. Các thủ tục hành chính cũng luôn được Trung tâm Hành chính công TP và Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã công bố, cập nhật kịp thời. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì ở 100% phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành phố; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn hằng năm đạt 100%.

Uông Bí thực hiện có hiệu quả nguyên tắc "4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm hành chính công thành phố, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Phát huy thành quả đạt được, giữ vững chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện, Uông Bí đang tiếp tục xây dựng, triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp hơn nữa để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. TP tiếp tục duy trì, giữ vững các chỉ số đạt cao; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khắc phục những tiêu chí còn thấp, nội dung còn bất cập trong quá trình hoạt động; tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ sở. MTTQ và các đoàn thể tăng cường giám sát việc công khai, minh bạch các hoạt động của chính quyền trong bình xét, công nhận đối tượng hộ nghèo, thu chi ngân sách cấp xã, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; đẩy mạnh công tác  tuyên truyền CCHC gắn với các nội dung chỉ số DGI trong hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Kim Thuỷ

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11486 Tổng lượt truy cập 873578114