Tổng rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Uông Bí

Mới đây, UBND TP Uông Bí ban hành kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 5/4/2021 tổng rà soát, thống kê người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy đang sinh sống, học tập trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch thống kê nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thế trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và công tác cai nghiện ma túy theo Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; đánh giá đúng thực trạng số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phục vụ việc triển khai, thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị cai nghiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện; kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, làm giảm tội phạm, tệ nạn ma túy và các loại tội phạm phát sinh liên quan đến ma túy; phát hiện, lập hồ sơ quản lý đối với người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy mới.

Theo đó, đối tượng thống kê gồm người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, người nghiệm ma túy thuộc 1 trong 3 trường hợp sau: Người đã được cơ quan y tế xác định tình trạng nghiện (có phiếu trả lời kết quả về xác định tình trạng nghiện của người có thẩm quyền); Người đang tham gia điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2015 của Chính phủ "quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế" như Methadone, Cedemex; Người đang tham gia một trong các hình thức cai nghiện: cai nghiện tại gia đình, cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

Người sử dụng trái phép chất ma túy là người thuộc 1 trong 2 trường hợp sau: Người có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy, việc sử dụng chất ma túy của người đó là trái phép; Người chưa có kết quả xét nghiệm ma túy nhưng có căn cứ, tài liệu chứng minh người đó đã sử dụng trái phép chất ma túy.

Phạm vi thực hiện rà soát, thống kê người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn toàn thành phố, nhất là địa bàn các xã, phường, cơ sở cai nghiện, bệnh viện, trung tâm y tế, nơi điều trị người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy. Việc rà soát, thống kê được tiến hành từ cơ sở, cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh và được thực hiện định kỳ hàng năm.

PLan

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5278 Tổng lượt truy cập 865318046