Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước TP Uông Bí

Giám đốc: Nguyễn Trọng Chín

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Trình độ LLCT: Cao cấp

+ Điện thoại văn phòng:02033.854455

+ Điện thoại di động: 0976.599.456

+ Email: chinnt@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Chỉ đạo và điều hành toàn diện hoạt động của KBNN Uông Bí; trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; công tác tài chính nội bộ; công tác Kiểm soát chi NSNN;

 

Phó giám đốc: Nguyễn Thị Tuyết

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

+ Trình độ LLCT: Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.566147

+ Điện thoại di động: 0168.587.8278

+ Email: tuyetnt010@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ : 

- Phụ trách công tác kế toán,thanh toán; công tác Tổng hợp-Pháp chế, Cải cách thủ thục hành chính; Văn thư, lưu trữ; Hành chính, bảo vệ, an ninh, an toàn trụ sở, Công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão; kho quỹ; công tác ISO; Công tác tự kiểm tra; phối hợp với Công an trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA của Liên Bộ Tài chính - Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống KBNN.

- Thực hiện nhiệm vụ điều hành toàn bộ hoạt động cơ quan khi Giám đốc ủy quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

           

Kế toán trưởng: Đinh Tiến Quân

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

+ Trình độ LLCT:Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0972.629.799

+ Email: quandt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

Chỉ đạo điều hành hoạt động giao dịch, Tham mưu giúp giám đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công tác Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN; nhiệm vụ Kiểm soát chi NSNN; Tài vụ nội bộ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

    

- Giao dịch viên: Vũ Thị Thanh Hiên

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sy 

+ Trình độ LLCT:

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0985.869.734

+ Email: hienvtt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

           - Uỷ quyền kế toán trưởng

           - Kiểm soát thu NSNN. Tổng hợp báo cáo hoạt động nghiệp vụ KBNN.

           - Phụ trách các đơn vị giao dịch khối trung ương;Thành ủy, Công an, Văn phòng ủy ban; phường Thanh Sơn; các đơn vị khối trường Tiểu học.

          - Ký ủy quyền khi Kế toán trưởng đi vắng.

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Minh

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0392.528.988

+ Email: minhnt20@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

          - Kế toán Thanh toán song phương điện tử; Kế toán chi tiêu nội bộ.

         - Phụ trách các đơn vị giao dịch khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội,Phòng giáo dục, BQL Yên Tử; Trung tâm PTQĐ; Các trường Cao đẳng chuyên nghiệp; các Phường Trưng Vương, Vàng Danh và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Quỳnh

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 0203.854781

+ Điện thoại di động: 0936.565.474

+ Email: quynhnt01@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

          - Phụ trách công nghệ thông tin.

          - Phụ trách giao dịch các đơn vị khối trường THPT; các phường Phương Đông, Yên Thanh, Viện kiểm sát, Chi cục thống kê, Phòng lao động TBXH, Liên đoàn lao động, các đơn vị khối An ninh, Ngân sách trung ương, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hà Giang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0986.137.922

+ Email: giangnth08@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Kế toán thu NSNN.

Phụ trách giao dịch các đơn vị khối Văn phòng ủy ban, Đại học Hạ Long các phường Quang Trung, Bắc Sơn; và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

- Giao dịch viên: Trần Xuân Quang

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

+ Trình độ LLCT

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0904.328.388

+ Email: Quangtx@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

          - Kế toán liên kho bạc; Kế toán lệnh chi tiền cơ quan tài chính;

- Phụ trách giao dịch các đơn vị: Các phòng ban của Thành phố; các phường Bắc Sơn, Quang Trung, Đại học Hạ Long, Ban chỉ huy quân sự, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

- Giao dịch viên: Trần Thị Thuý Dung

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.856676

+ Điện thoại di động: 0349.588.255

+ Email: dungttt04@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Công tác hành chính, văn phòng.

- Kế toán thu NSNN.

- Phụ trách giao dịch các đơn vị khối THCS; Phường Phương Nam, Bệnh việt Việt Nam Thụy Điển và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

 

- Giao dịch viên: Nguyễn Thị Hương Mai

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0988.762.286

+ Email: mainth03@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

       - Kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư XDCB ngân sách Thành phố; Phụ trách công tác báo cáo vốn đầu tư XDCB.

- Phụ trách phường Nam Khê; Tòa án; Thi hành án; Bảo hiểm; các nhiệm vụ khác do giám đốc phân công. 

 

- Thủ kho kiêm thủ quỹ, kiểm ngân: Trần Thị Kha

+ Trình độ chuyên môn: Trung cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854781

+ Điện thoại di động: 0856.156.909

+ Email: khatt03@vst.gov.vn

+ Nhiệm vụ:

- Công tác văn thư.

- Thủ kho kiêm thủ quỹ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

- Nhân viên bảo vệ: Phạm Bá Thạnh

+ Trình độ chuyên môn: Sơ cấp

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854.036

+ Điện thoại di động: 0912.402.388

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

- Nhân viên bảo vệ: Nguyễn Thị Quỳnh Chi

+ Trình độ chuyên môn: Đại học

+ Điện thoại văn phòng: 02033.854036

+ Điện thoại di động: 0386 347 693

+ Nhiệm vụ: Bảo vệ, và các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 5721 Tổng lượt truy cập 876183311