Thường trực HĐND thành phố giám sát Chương trình giảm nghèo bền vững tại phường Nam Khê và Bắc Sơn

Ngày 1/12, Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố do đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn phường Nam Khê và Bắc Sơn; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 2 phường.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Nam Khê.

Giai đoạn 2016-2020, phường Nam Khê đã bám sát kế hoạch của tỉnh và thành phố để triển khai xây dựng kế hoạch giảm nghèo, rà soát đánh giá kết quả giảm nghèo. Phường đã thiết lập hệ thống phần mềm dữ liệu thông tin hộ nghèo, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý chương trình. Công tác giảm nghèo trên địa bàn có nhiều tiến bộ, chênh lệch giàu nghèo giảm. Đến hết năm 2020, toàn phường không còn hộ nghèo theo tiêu chí Trung ương. Phường cũng tập trung triển khai giải pháp thực hiện các chỉ số thiếu hụt đa chiều giai đoạn 2016-2020 thông qua các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, ưu đãi tín dụng, hỗ trợ về thông tin, hỗ trợ tiền điện. Quỹ vì người nghèo của phường đã phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Đầu năm 2016 phường Bắc Sơn có 56 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,07%. Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, phường đã thành lập Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo; hàng năm xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu giảm nghèo cho các khu dân cư, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai giúp đỡ đoàn viên, hội viên thoát nghèo bền vững; đôn đốc giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo tại các khu dân cư. Các chính sách an sinh xã hội và chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề…. được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Đến hết năm 2020, trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành xong chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Đoàn giám sát làm việc tại phường Bắc Sơn.

Giám sát tại các địa phương, đồng chí Đỗ Trường Sơn, UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị phường Nam Khê và Bắc Sơn trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị 2 phường tiếp tục quan tâm triển khai các giải pháp nhằm giữ vững kết quả giảm nghèo, hỗ trợ nhân dân tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi để phát triển kinh tế, đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn.

Đối với việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 2 phường, đồng chí Đỗ Trường Sơn, UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu 2 địa phương cần tiếp tục tăng cường giám sát việc trả lời các kiến nghị của cử tri trên địa bàn, đặc biệt là kiến nghị liên quan đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các ngành, đảm bảo kịp thời, thoả đáng.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13342 Tổng lượt truy cập 874850704