CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Thu phí thăm quan điểm du lịch Lựng Xanh từ ngày 1/1/2019

Tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII đã ban hành Nghị quyết 131/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh qui định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật phí và lệ phí.

Theo đó, HĐND tỉnh quyết định bổ sung mức thu, đối tượng thu, miễn giảm và quản lý sử dụng phí thăm quan điểm du lịch Lựng Xanh, thành phố Uông Bí, cụ thể như sau:

* Đối với khách tham quan là người lớn, mức thu 30.000đ/lần/người; trẻ em từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi mức thu 10.000đ/lần/người.

* Các đối tượng được miễn phí, gồm:

- Trẻ em dưới 07 tuổi hoặc trẻ em có chiều cao dưới 1,2m;

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo qui định tại Điều 11, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

* Các trường hợp được giảm 50% mức phí, gồm:

- Người cao tuổi theo qui định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/1/2011 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi;

- Người có công với cách mạng qui định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005 ngày 29/6/2005 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa XI, được sửa đổi, bổ sung tại Pháp lệnh số 04/2012 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa XIII.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng từ hai chính sách giảm phí trở lên thì chỉ được áp dụng 01 mức giảm 50%.

Việc thu phí thăm quan điểm du lịch Lựng Xanh, thành phố Uông Bí, sẽ được triển khai từ ngày 1/1/2019, do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Uông Bí thực hiện.

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 368 Tổng lượt truy cập 98579871