CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất thuộc dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở tại khu 3, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí

Thực hiện dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở tại khu 3, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất tại thửa đất số 41 và thửa số 30 tờ bản đồ GPMB thuộc dự án để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng có cơ sở thực hiện công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với thửa đất bị thu hồi tại dự án.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với UBND phường Quang Trung, khu dân cư khu 3, phường Quang Trung tiến hành niêm yết thông báo này tại trụ sở UBND phường Quang Trung, nhà văn hóa khu 3, phường Quang Trung và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ai là chủ của các thửa đất nêu trên xin liên hệ với Văn phòng Ban QLDA đầu tư xây dựng: Địa chỉ tầng 5 trụ sở liên cơ quan, số 01 Đinh Tiên Hoàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Điện thoại liên hệ: 0203.3.854.433 hoặc 0912.576.776. Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày thông báo này được niêm yết, nếu chủ sử dụng đất của thửa đất nêu trên không đến nhận hoặc liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng sẽ tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố xin thông báo.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 223 Tổng lượt truy cập 862760572