Thành ủy Uông Bí làm việc với Đảng bộ phường Quang Trung

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, phường Quang Trung đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra theo Nghị quyết 02-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ phường. Đây là một trong những nội dung phường Quang Trung đã báo cáo tại buổi làm việc với Thành ủy Uông Bí do đồng chí Trần Văn Lâm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong năm 2016 vừa qua, trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ Thành phố, Đảng bộ phường đã đề ra chủ đề công tác năm là "Triển khai có hiệu quả các quy hoạch chiến lược của Thành phố trên địa bàn; phát triển thương mại và dịch vụ; chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân". Trên cơ sở đó Đảng bộ phường đã xây dựng ban hành chương trình công tác, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể. Đến hết năm 2016, các mục tiêu, chỉ tiêu mà phường đề ra đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tổng doanh thu bán lẻ và dịch vụ trên địa bàn phường đạt 308 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2015; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt trên 46 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và tăng 15% so với năm 2015; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 11 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2015. Phường Quang Trung cũng là một trong những đơn vị hoàn thành vượt dự toán được giao trong nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đạt trên 104 tỷ đồng; thu ngân sách phường đạt trên 45 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ. Năm qua phường Quang Trung đã phấn đấu giảm 11 hộ nghèo, không có hộ tái nghèo.10/20 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; Đảng bộ phường đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tỷ lệ kết nạp Đảng viên mới vượt 0,9% so với kế hoạch được giao; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92,9%. Các tổ chức chính quyền, MTTQ, đoàn thể đều đạt vững mạnh.

Tại buổi làm việc, phường Quang Trung cũng báo cáo về kết quả thực hiện thông báo 272-TB/TU, ngày 09/6/2016 của Thường trực Thành ủy đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Năm qua cũng là năm quyết liệt thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 09 và kế hoạch 118 của UBND Thành phố về lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, đảm bảo vệ sinh môi trường và vệ sinh ATTP. Qua đó, toàn phường đã tháo dỡ 102 mái che, trên 2.400m2 mái vẩy và đưa 100% số hộ giết mổ lợn vào cơ sở giết mổ tập trung.

Bên cạnh đó, phường cũng giành nguồn lực đầu tư cở sở vật chất cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả một cửa nhằm thực hiện quy trình: tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt và trả kết quả tại chỗ. Năm 2016, Bộ phận đã tiếp nhận và giải quyết trên 13.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tăng hơn 1.500 hồ sơ so với năm 2015.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Thành ủy ngày 08/12/2016 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 đã được BCH Đảng bộ phường triển khai thực hiện. Bằng việc xác định rõ chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án; xây dựng nếp sống văn minh đô thị - Tự hào là công dân thành phố Uông Bí” với 10 nhóm chỉ tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ lớn và 19 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Tại buổi làm việc, các phòng, ban, ngành của thành phố Uông Bí cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo của Đảng bộ phường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Văn Lâm đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ phường đã đạt được trong năm 2016 vừa qua, đồng thời có ý kiến chỉ đạo cụ thể nhằm khắc phục các mặt còn hạn chế thiếu sót. Theo đó, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của địa phương, cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể xã hội. Đảng bộ phường cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực thi công vụ, nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số SIPAS. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm vụ năm 2017, phường Quang Trung cần phát huy vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục chú trọng đến công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại từ tổ dân khu phố và thu ngân sách đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao.

 

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17179 Tổng lượt truy cập 873679325