CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

I. Thông tin chung

Tên cơ quan: Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra Thành phố
Địa chỉ        : Số 44, phố Thanh Sơn, khu 2, phường Thanh Sơn
Điện thoại   : 0203.3.854.434; 
Fax: 0203.3.660551  
E-mail: 
thanhtra.ub@quangninh.gov.vn

2. Quy chế về tổ chức và làm việc của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thành phố:

Xem tại đây 

 

3. Tổ chức bộ máy

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng

Chức vụ: UV BTV Thành ủy - Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0203.3.567.894 - 0912.558.745

- Email: nguyenchienthang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Bùi Hải Trường

- Chức vụ: Thành ủy viên - Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.478.158 

- Email: buihaitruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Bốn

- Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi; Cử nhân kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203.3.854403

- Email: nguyenthibon@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/B%E1%BB%99%20m%C3%A1y%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c/Bui%20tien%20hung.jpg

 

- Đồng chí: Bùi Tiến Hưng

Chức năng: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân C.trị ngành Kiểm tra

- Trình độ LLCT: Cử nhân

Điện thoại: 0203.3.567.893 - 0919.976.969

Email: buitienhung@quangninh.gov.vn

 

 http://www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txuongbi/PublishingImages/Cac%20phong%20ban/nguyen%20v%C4%83n%20qu%E1%BA%A3ng.jpg

- Đồng chí: Bùi Văn Quảng

Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra-Thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai; Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện Thoại: 0203.3.567.891 - 0919.905.838

Email: buivanquang@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Nhạn

- Chức vụ: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

- Điện thoại: 0203.3.661.657

- Email: nguyenthinhan_ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Phạm Xuân Trường

- Chức vụ: Chuyên viên

-  Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0946.532.323

- Email: phamxuantruong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Trần Huy Anh

- Chức vụ: Chuyên viên

-  Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0972.621.191

- Email: tranhuyanh.ub@quangninh.gov.vn

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Nghiệp

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện Thoại: 0203.3.567.892 - 0904.995.561

- Email: nguyenvannghiep@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thị Diễm Hương

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện Thoại: 0203.3.854.434 - 0946.523.285

- Email: nguyenthidiemhuong@quangninh.gov.vn

- Đồng chí: Nguyễn Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên 

- Điện Thoại: 0203.3.854.434 - 0985.230.905

- Email: nguyenthuhang.ub@quangninh.gov.vn

* Phân công nhiệm vụ:

Xem tại đây

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1326 Tổng lượt truy cập 388708