“Thành phố sẽ đáp ứng tốt nhất để hỗ trợ các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp”

Trên đây là khẳng định của đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố trong hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) năm 2016 được tổ chức sáng nay, 26-12-2016.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo tại hội nghị.

Theo đánh giá, năm 2016, Ban chỉ đạo CCTP thành phố và các cơ quan tư pháp đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác, nhờ đó, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về  CCTP được quan tâm, nâng lên; chất lượng công tác tiếp nhận và xử lý tin báo, tố giác tội phạm, công tác bắt, giam giữ, thụ lý, giải quyết án, xét xử đúng qui định pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, chất lượng quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác xét xử tiếp tục được nâng cao; tiến độ xét xử được đẩy nhanh, đúng thời hạn; công tác thi hành án hình sự, dân sự được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, các bản án, quyết định có hiệu lực được thi hành kịp thời, đúng pháp luật. Trong năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng thể chế, chính sách, văn bản qui định, công tác thực thi pháp luật được đẩy mạnh, đổi mới hình thức; công tác hòa giải ở cơ sở, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, thực hiện nghiêm túc; Công tác giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đối với các cơ quan tư pháp tiếp tục được quan tâm...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCTP năm 2016 của thành phố vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra của cơ quan điều tra công an thành phố thiếu về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ điều tra chưa đồng đều; trình độ, năng lực của một số cán bộ tư pháp còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động CCTP hiệu quả chưa cao...; cơ sở vật chất phục vụ công tác nghiệp vụ còn hạn chế (kho vật chứng, nhà tạm giữ, tạm giam chưa đạt tiêu chuẩn, còn chật hẹp...)

Quang cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp thành phố đề nghị: năm 2017, công tác CCTP cần tập trung thực hiện một trong các chủ đề trọng tâm của thành phố là tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm. Đồng chí cũng đề nghị cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của đảng với các công tác CCTP, hoạt động tư pháp; tiếp tục đổi mới thông tin tuyên truyền theo hướng tăng cường các nội dung thiết thực, gắn với địa phương về CCTP; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức đoàn thể và nhân dân với hoạt động tư pháp; Tăng cường đào tạo cán bộ nhằm khắc phục hạn chế về số lượng và năng lực của đội ngũ thực hiện công tác tư pháp; Tăng cường tham gia với tỉnh, trung ương nhằm hoàn thiện các văn bản, thể chế liên quan. Đồng chí chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, đề xuất nhằm hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động tư pháp theo kế hoạch hàng năm của thành phố. Trước một số bất cập về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động tư pháp, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định: “Thành phố sẽ đáp ứng tốt nhất trong điều kiện của mình để hỗ trợ các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn”.  

Cũng tại Hội nghị, Ban chỉ đạo CCTP thành phố đã thảo luận nhằm hoàn thiện kế hoạch thực hiện chiến lược CCTP của thành phố giai đoạn 2016-2021.

Hoàng Yến

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6430 Tổng lượt truy cập 869946316