Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ngày 8-4, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ cho cuộc Tổng điều tra kinh tế của cả nước năm 2017. Đồng chí Đặng Đình Sách - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Hội nghị triển khai tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị được giới thiệu và hướng dẫn phương án tổng điều tra; quy trình lập danh sách đơn vị; phương pháp thu thập thông tin phiếu doanh nghiệp và phiếu hoạt động công nghiệp; cách rà soát, lập bảng kê khối cá thể, hành chính sự nghiệp, tôn giáo; quy trình tổng hợp nhanh áp dụng trong tổng điều tra; nhiệm vụ của giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên…

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Tổng điều tra được tiến hành theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thu thập các thông tin về cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến ngày 30-5-2017. Giai đoạn 2 thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thời gian thu thập thông tin trong tháng 7-2017.

Số liệu sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12-2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2018.

Hải Ninh 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17003 Tổng lượt truy cập 873678991