Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định KT-XH, giữ vững đà tăng trưởng

Ngày 18/10, BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế thấp nhất ca mắc, ca chuyển nặng, tử vong do COVID-19; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ đà tăng trưởng hai con số, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp là người đứng đầu quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, phương châm sau: Tiếp tục đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; phát huy vai trò người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh, nhưng cũng không mất bình tĩnh, hoảng hốt khi có tình huống nảy sinh. Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài; cách ly, xét nghiệm, vắc xin, điều trị là điều kiện tiên quyết; ý thức người dân, người lao động trong tuân thủ nguyên tắc 5K là đặc biệt quan trọng; ứng dụng công nghệ thông tin là cấp thiết (gọi tắt là công thức: 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + ý thức của người dân).

Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh thường xuyên, hằng ngày với sẵn sàng ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả khi có tình huống nảy sinh; kiên quyết không để xảy ra đợt dịch gây khủng hoảng y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các giải pháp thích ứng phải linh hoạt, khi thực hiện phải dứt khoát, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, với lực lượng y tế là nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,… và sự tham gia của tất cả các lực lượng, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở cơ sở, các tổ COVID-19 cộng đồng; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép”. Tăng cường kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành, các cơ quan Trung ương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; nâng cao năng lực dự báo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ các cấp.

Đồng thời cần coi trọng giám sát dịch bệnh, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ hằng ngày, hằng tuần theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm kịp thời phát hiện sớm, truy vết sớm, cách ly sớm, điều trị sớm các trường hợp F0; không để bị động, bất ngờ về ca bệnh, ổ dịch là khâu then chốt. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên, kịp thời; lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, lấy người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm, là chủ thể phòng, chống dịch; kịp thời đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến gần dân nhất, sát dân nhất và sớm nhất có thể nhằm giảm ca chuyển nặng và tử vong.

2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, chủ trương của Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung sau: Chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, chủ động tổ chức thực hiện Kế hoạch “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch với các giải pháp cụ thể, dứt khoát, khoa học, kịp thời, quyết liệt, bám sát thực tiễn, đúng tầm mức cần thiết bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; kết hợp hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội phù hợp với diễn biến, cấp độ dịch bệnh tại từng địa bàn và áp dụng linh hoạt các biện pháp bổ sung cụ thể cần thiết, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, cảng khẩu, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới và tuyến biển để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép hoặc không được kiểm soát dịch bệnh; quản lý, kiểm soát chặt chẽ các cảng, bến, các tuyến bến thủy nội địa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về dịch bệnh từ hướng biển.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương hướng dẫn, tổ chức, quản lý hoạt động liên quan đến lưu thông, vận chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy, hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế. Công An tỉnh và Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh.

Tổ chức các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình mới trên cơ sở áp dụng tối đa công nghệ thông tin, giảm tiếp xúc trực tiếp; nắm chắc và chia sẻ kịp thời thông tin 24/7 giữa các lực lượng Công an, Y tế, Thông tin Truyền thông, Giao thông Vận tải, Công Thương, các địa phương về người và phương tiện ra vào tỉnh để hỗ trợ hiệu quả cho công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, quản lý xã hội, phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội, nhưng không gây ách tắc, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đi lại của nhân dân. Đồng thời, có phương án sẵn sàng chuyển sang trạng thái hoạt động của trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật khi có tình huống nảy sinh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Phát huy vai trò trung tâm và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của chính mình; bám sát phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tổ chức sản xuất, kinh doanh phải an toàn và chỉ khi an toàn mới tổ chức sản xuất, kinh doanh; phải thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là nguyên tắc 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và của tỉnh.

Ngành than, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất, công trường xây dựng phải thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình, phương án, biện pháp phòng, chống dịch an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn trong tình hình mới và kế hoạch tầm soát, xét nghiệm sàng lọc định kỳ, thường xuyên cho người lao động theo quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho người lao động, giữ vững sức sản xuất trong mọi tình huống, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Người đứng đầu các cơ quan, công sở, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình quản lý an toàn dịch bệnh cho người lao động phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh, loại hình dịch vụ của đơn vị; ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch với UBND cấp xã nơi đứng chân về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và UBND các địa phương rà soát, hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021 - 2022 an toàn, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại từng địa phương; chủ động xây dựng, tổ chức có hiệu quả kế hoạch sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”, tổ chức dạy và học có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp giữa dạy trên lớp với học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tập về nhà, phù hợp với yêu cầu học tập kiến thức mới và ôn tập. Hằng ngày, thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học, trường học, các vị trí thường xuyên tiếp xúc, phương tiện đưa đón học sinh thường xuyên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định. Thiết lập cơ chế phối hợp, kênh liên lạc 24/7 chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh một cách thường xuyên, chủ động, chặt chẽ, có hệ thống; vận động phụ huynh học sinh kiên quyết không đưa con em tới lớp học, trường học khi có một trong các biểu hiện triệu trứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở và phải liên hệ ngay với cơ sở y tế để xét nghiệm, tư vấn, hỗ trợ y tế kịp thời.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương rà soát, hoàn thiện xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở các cấp đối với từng cấp độ dịch theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó, tổ chức triển khai khi có dịch xảy ra trên địa bàn; đồng thời, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở y tế,… trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo quy định. Thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, cách ly y tế và điều trị trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong đó đặc biệt lưu ý: Xây dựng kế hoạch thu dung, chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 (F0), nhất là kế hoạch bảo đảm đáp ứng về giường ICU. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm khi có dịch xảy ra: các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên phải có đủ hệ thống cung cấp ô xy hóa lỏng, khí nén; các trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm sẵn sàng cung cấp ô xy y tế; có kế hoạch tổ chức các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, tổ chức quản lý F0 tại nhà phù hợp đặc thù từng địa bàn về mật độ dân cư, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội. Tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông thường, vừa điều trị COVID-19. Bảo đảm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám, chữa bệnh để sớm phát hiện ca bệnh, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức xét nghiệm đối với địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, không lạm dụng, gây lãng phí, nhưng không được xem nhẹ, lơ là, chủ quan, buông lỏng. Trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế trong tổ chức thực hiện xét nghiệm tất cả các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở,... Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ. Tăng cường hướng dẫn người dân biết tự xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thần tốc xét nghiệm trên diện rộng để xử lý ổ dịch trong thời gian ngắn nhất. Khuyến khích việc xét nghiệm tầm soát, sàng lọc ngẫu nhiên tự nguyện theo phương pháp gộp mẫu. Các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở chủ động chủ động, thường xuyên tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát, sàng lọc, định kỳ theo quy định hoặc ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao (các trường hợp di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người). Khi có dịch bệnh xảy ra, các địa phương phải căn cứ vào các yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của ổ dịch, nhanh chóng quyết định đối tượng, địa bàn xét nghiệm phù hợp để xử lý ổ dịch đảm bảo “thần tốc”, kết hợp các hình thức test nhanh và PCR, nhằm phát hiện F0 nhanh nhất, bóc tách ra khỏi cộng đồng, không để dịch lây lan bùng phát.

Tiếp tục rà soát củng cố nâng cao năng lực cách ly tập trung và cách ly tại nhà sát điều kiện thực tiễn ở từng địa bàn cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đúng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Chính quyền các địa phương, lực lượng Công an, các tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Triển khai dứt điểm kế hoạch tiêm phòng vắc xin mũi 2 và tiêm vét cho người trên 18 tuổi, ưu tiên tiêm tối đa những trường hợp từ 50 tuổi trở lên có bệnh lý nền, sẵn sàng tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn của Bộ Y tế. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý tất cả các trường hợp trên 50 tuổi có bệnh lý nền ở từng địa phương, nhất là những trường hợp không thể tiêm vắc xin để có chiến lược “bảo vệ trọng điểm” nhằm giảm thấp nhất tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 khi dịch xảy ra.

Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Rà soát, bố trí, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ hiện có đảm bảo kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh nảy sinh; không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. Liên tục cập nhật các nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp điều trị, kết hợp đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong điều trị người bệnh, giảm tối đa ca chuyển nặng và tử vong. Hướng dẫn triển khai các mô hình chăm sóc, điều trị người nhiễm tại nhà đối với các trường hợp không triệu chứng đảm bảo các điều kiện cần thiết trong quá trình thực hiện cách ly. Khẩn trương xây dựng, phổ biến sổ tay hướng dẫn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, tham gia giao thông, tiêu dùng,… trong trạng thái bình thường mới, thích ứng “sống chung an toàn” với dịch bệnh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống, kiểm soát dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm dữ liệu “sống”, dữ liệu “sạch”. Chú trọng việc quản lý thông tin người vào ra cơ quan, công sở, địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, sự kiện đông người bằng mã QR. Củng cố và nâng cao hiệu quả Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện.

Tiếp tục tận dụng cơ hội tạo ra trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể; tăng cường họp trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, khám bệnh từ xa, dạy và học trực tuyến; phát triển thương mại điện tử, thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt, không tiếp xúc trực tiếp.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh mạng, nhất là tại cơ sở xã, phường, thị trấn và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế, giám sát các trường hợp phải thực hiện cách ly theo quy định; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả việc kết nối cơ sở dữ liệu dân cư với dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm COVID-19 khỏi bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân (hoặc hình thức phù hợp đối với những người chưa có thẻ căn cước công dân mới) phục vụ việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu thập và tổng hợp các số liệu dịch tễ và nhân khẩu học một cách toàn diện và kịp thời, dựa trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia và thẻ căn cước công dân để tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định nhanh chóng, chính xác bảo đảm sự nhất quán, đồng bộ, kết nối chia sẻ liên thông, chi phí thấp.

Bố trí lực lượng để tổ chức phân luồng, hướng dẫn kiểm tra giao thông và kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn và các quy định của pháp luật, của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện các trường hợp người tham gia giao thông vi phạm quy định phòng chống dịch; thường xuyên kiểm tra quản lý cư trú, lưu trú, hoạt động kinh doanh có điều kiện để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hằng ngày, cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn; đặc biệt là giám sát y tế đối với người đi, về từ các khu vực, địa phương có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao kịp thời chia sẻ với các lực lượng chức năng và các địa phương liên quan phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

3. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động tự tổ chức xét nghiệm tầm soát, sàng lọc định kỳ các đối tượng có nguy cơ cao; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguy cơ lây nhiễm, nhất là người ra vào, người đến liên hệ làm việc, giao dịch công tác; phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để ứng phó kịp thời; tuyệt đối không để xuất hiện, lây lan dịch bệnh do lỗi chủ quan. Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Ở địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh nào, khi phát hiện có trường hợp nhiễm, hoặc nghi nhiễm COVID-19, phải khẩn trương “thần tốc” truy vết nhanh, “thần tốc” tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng gọn nhất có thể, cách ly ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan nhanh, trên diện rộng; nhanh chóng làm sạch địa bàn giãn cách, phong tỏa trong thời gian sớm nhất có thể. Đồng thời, triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

4. Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã: Duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, hoạt động của công an xã, khu vực, trật tự dân phố, Tổ COVID-19 cộng đồng để rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ việc di biến động người dân trên địa bàn thôn, khu, bản, xã, phường, thị trấn. Giám sát, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế đối với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương, khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Y tế); xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ động phối hợp với Sở Y tế bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý nhanh chóng, kịp thời kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn; chủ động tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực có nguy cơ khác.

5. Các ban đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban thường vụ cấp ủy các địa phương đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát chuyên đề, thường xuyên, đột xuất, không báo trước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm cách cấp (nếu cần) đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh đổi mới nội dung, hình thức thông tin, truyền thông, định hướng dư luận với thời lượng thỏa đáng, thường xuyên, liên tục, hằng ngày; chú trọng truyền thông tích cực, chủ động công khai các phương án, kịch bản, biện pháp thích ứng an toàn, “sống chung” với dịch bệnh; củng cố niềm tin của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật, tin đồn không đúng sự thật. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh nhằm tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tự giác tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K, kể cả khi đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; sử dụng mã QR theo quy định để khai báo y tế tại các địa điểm, nơi có chỉ dẫn, yêu cầu thực hiện.

7. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, người dân là trung tâm, là chủ thể cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả. Mọi người dân phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện tốt 5K, quét mã QR khai báo y tế theo quy định; khi có các triệu chứng ho, ốm, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng,... nên ở nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, đồng thời phải liên hệ với bệnh viện, cơ sở y tế, bác sỹ để được tư vấn, hỗ trợ và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ.

Phát huy cao độ vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng tại địa bàn khu dân cư phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp cơ sở thường xuyên “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm kiểm soát tốt mọi di biến động dân cư, tạm trú, tạm vắng, phát hiện kịp thời các trường hợp về từ vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao không khai báo y tế trung thực, người trốn cách ly, người nhập cảnh và tổ chức nhập cảnh trái phép, người cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn, để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

8. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND cùng cấp khẩn trương tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, giữ bằng được đà tăng trưởng hai con số.

Trọng tâm là: Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tận dụng các cơ hội mới, có cơ chế, chính sách, nhất là nhà ở và hạ tầng xã hội cho công nhân, lao động tạo bước đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh là khâu đột phá, cấp bách; gắn chặt với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI.

Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng: Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo; phục hồi ngành du lịch một cách có kiểm soát (theo lộ trình mở nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế), từ thực tiễn vừa làm, vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện; xây dựng khung đánh giá, phân loại đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, lữ hành, điểm đến… và các chuỗi cung ứng liên quan đến dịch vụ, du lịch về bảo đảm an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19; Bộ quy tắc ứng xử phòng chống dịch của ngành du lịch Quảng Ninh; triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống “thẻ xanh COVID-19”, khuyến khích việc đi du lịch an toàn đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin.

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp vào GRDP và thu ngân sách của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông minh, giá trị gia tăng lớn; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, trọng điểm là ngành Than góp phần bảo đảm an ninh năng lượng theo quy hoạch. Phát triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái. Phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu của Tỉnh, tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế. Đổi mới mô hình phát triển của khu kinh tế, khu công nghiệp thực sự trở thành trọng điểm thu hút đầu tư, động lực tăng trưởng của Tỉnh và của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống mọi mặt của Nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy giao thương, phục hồi ngành du lịch, dịch vụ. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu của năm 2021, tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 51.000 tỷ đồng.

9. Hằng ngày, chậm nhất trước 20h00, Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế, Chủ tịch UBND các địa phương cập nhật chính xác, kịp thời các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh thực hiện công bố mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, nhất là khi phát hiện ra ca F0 phải tìm mọi cách báo cáo ngay với các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để có chỉ đạo kịp thời; các lực lượng chức năng phải phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ đảm bảo mục tiêu vừa “thần tốc” truy vết, “thần tốc” lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch, vừa đảm bảo an ninh trật tự, duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ hằng tuần và đột xuất khi cần việc thực hiện chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát, kiểm tra thực hiện chỉ thị theo chức năng, nhiệm vụ.

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành thời gian thỏa đáng (kể cả ngoài giờ hành chính, ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ) bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách, sâu sát cụ thể, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững “địa bàn an toàn - ổn định - phát triển và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới”.

 

Theo baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12239 Tổng lượt truy cập 869037597