Tăng cường đảm bảo VSATTP trong nông nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý VSATTP, giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; đẩy mạnh sản xuất nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP tại các vùng sản xuất tập trung gắn với chương trình OCOP, chương trình nông thôn mới, nhằm nâng cao chất lượng, ATTP, tăng giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản phục vụ người tiêu dùng, UBND thành phố triển khai kế hoạch Năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Trồng rau an toàn tại HTX Hương Việt.

Theo kế hoạch, năm 2017, thành phố đặt mục tiêu: ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cấm, ngoài danh mục và sử dụng không đúng qui định trong trồng trọt; ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, kháng sinh ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong chăn nuôi, nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc BVTV, cơ sở trồng trọt, thu hái, bảo quản, sơ chế, chế biến, kinh doanh rau, quả, thức ăn chăn nuôi, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, cơ sở thủy sản được kiểm tra, xếp loại định kỳ; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực trồng trọt đạt 80%, lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản đạt 90%; ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đối với cơ sở trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, nuôi trồng thủy sản nhỏ lẻ đạt 90%; phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn; mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đảm bảo ATTP; khuyến khích từ 1 đến 2 cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản áp dụng VietGap tại các vùng sản xuất, nuôi trồng tập trung; khuyến khích 1 cơ sở chăn nuôi áp dụng VietGap; Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 9-2015 của UBND thành phố, đưa 100% các hộ giết mổ gia súc nhỏ lẻ vào Khu giết mổ tập trung.

Cùng với đó, thành phố cũng đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm qui định về tồn dư thuốc BVTV trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt giảm xuống dưới 10% so với năm 2016; tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tăng 10% so với năm 2016; thực hiện chuỗi cung cấp thực phẩm thịt lợn an toàn trên địa bàn, nhân rộng và công khai nơi bày bán cho người tiêu dùng; đồng thời thực hiện giám sát ATTP đối với sản phẩm nông lâm thủy sản có nguy cơ mất ATTP cao để phòng ngừa, ngăn chặn sự cố ATTP thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để đạt được các mục tiêu của năm cao điểm, thành phố sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật liên quan; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về ATTP, giám sát, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đảm bảo ATVSTP lĩnh vực nông nghiệp. Các hoạt động kết nối sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý chất lượng ATTP cũng sẽ được triển khai trong năm cao điểm hành động VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

Hoàng Yến

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2298 Tổng lượt truy cập 874747305