Sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2021

Sáng 25/9, Phòng Tư pháp thành phố tổ chức hội nghị Sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2021, triển khai nhiệm vụ quí IV; thông báo kết quả kiểm tra công tác tư pháp - hộ tịch trên địa bàn thành phố năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UV BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UV BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị.

9 tháng đầu năm 2021, hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, có nhiều nội dung đạt kết quả cao.

Trong đó,công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19, song thành phố đã linh hoạt tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau, như: tổ chức hội nghị phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cho lãnh đạoMTTQ và các đoàn thể, đoàn viên công đoàn thành phố khi dịch đã được kiểm soát; soạn tài liệu, in, cấp phát hàng chục nghìn tờ gấp, cấp phát sách phổ biến, tuyên truyền kịp thời các Luật, qui định bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và được người dân quan tâm như: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Luật Nghĩa vụ quân sự; một số quy định về quản lý và sử dụng pháo theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ; quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hành chính Tư pháp; xử lý vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19…

Lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố triển khai nội dung hội nghị.

Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và các xã, phường thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản; tham mưu Thành phố kiểm tra việc thực hiện tại 5 xã, phường. Phòng cũng đã tham gia ý kiến đối với 5 hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất; rà soát 40 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các tổ hoà giải trên địa bàn được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022, chỉ đạo các xã, phường kiện toàn tổ hòa giải và hòa giải viên.Đến nay, Uông Bí có 100 tổ hòa giải với 717 hòa giải viên. 100% các hòa giải viên được tập huấn nghiệp vụ theo chương trình, nội dung Đề án. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đơn giản, thuận tiện trong giao dịch với tổ chức và công dân về đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực...

Đồng chí Phó Phòng Tư pháp thành phố báo cáo tại hội nghị.

Quí IV năm 2021, ngành Tư pháp thành phố sẽ tập trung hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố và các xã, phường theo kế hoạch; tuyên tuyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc mới được sửa đổi, bổ sung, các văn bản thực hiện chủ đề công tác năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Ngành cũng sẽ tăng cường kiểm tra, hư­ớng dẫn, thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch, giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4; tham mưu làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo; phối hợp tổ chức trợ giúp pháp lý, tư­ vấn, giải đáp pháp luật cho nhân dân; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường…

Lãnh đạo phường Trưng Vương tham gia ý kiến tại hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe, thảo luận về kết quả kiểm tra công tác ban hành, rà soát, hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật - hộ tịch năm 2021; kết luận kiểm tra công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước, đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực tại cácxã, phường trên địa bàn.

PV

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3385 Tổng lượt truy cập 868460701