Quyết tâm giữ vững vị trí dẫn đầu về cải cách hành chính

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền phục vụ, thu hút các nguồn lực đầu tư, năm 2022 Quảng Ninh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Cẩm Phả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Quảng Ninh tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng, thực thi văn bản pháp luật; thi hành pháp luật nghiêm minh. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh. Tỉnh sẽ ứng dụng mạnh mẽ cách mạng công nghiệp 4.0, thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng, hướng tới cơ quan nhà nước “không giấy tờ”, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Bên cạnh đó, tỉnh cải cách quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Một trong những giải pháp trọng tâm Quảng Ninh tập trung đó là cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng. Mặt khác, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện, xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 80%, 70%, 60% để đảm bảo kết nối dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Quảng Ninh cũng sẽ đưa 100% thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã có đủ điều kiện vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 4 có thể khai thác trên nhiều phương tiện truy cập; tỷ lệ hồ sơ nộp và giải quyết qua mạng đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tối thiểu 95%.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Quảng Yên hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ hành chính.

Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giảm thiểu tối đa thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện và bộ phận một cửa cấp xã xuống trung bình còn 25 phút/lần giao dịch, phấn đấu đạt trên 50% số lượng giao dịch dưới 10 phút/lần; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị sử dụng.

Tỉnh cũng xử lý nghiêm các cá nhân và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tình trạng gây nhũng nhiễu, phiền hà, rắc rối trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Trong năm 2022, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025. Ngoài ra, tỉnh sẽ tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin viễn thông trên địa bàn đến năm 2030, phát triển Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh trên điện toán đám mây phục vụ chuyển đổi số, xây dựng cổng dữ liệu mở, tạo lập và cung cấp dữ liệu.

Đặc biệt, tỉnh sẽ xây dựng đề án khu công viên công nghệ thông tin tập trung tỉnh Quảng Ninh tại phường Tuần Châu (TP Hạ Long) ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy hoạch. Tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh đến xã đảm bảo chất lượng, tốc độ, an toàn thông tin; nâng cấp Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử, tích hợp hệ thống một cửa điện tử với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ban, ngành Trung ương.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã giao nhiệm vụ với thời gian thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong cải cách hành chính. Tin tưởng rằng, với những giải pháp quyết liệt cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Quảng Ninh sẽ tiếp tục giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS.

Theo Cao Quỳnh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7339 Tổng lượt truy cập 873409136