Quảng Ninh đứng thứ 4 bảng xếp hạng chuyển đổi số năm 2020

Theo thông tin từ Hội thảo Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức chiều 19/10 tại Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng chuyển đổi số năm 2020 ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bảng xếp hạng DTI các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đạt 0,3897 điểm giá trị, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2020; đứng đầu nhóm 2 (nhóm có điểm giá trị khá, từ 0,3250 đến 0,4000); cao hơn điểm giá trị trung bình chung cả nước (0,3026).

Cấu trúc Bộ Chỉ số DTI cấp tỉnh năm 2020 có thang điểm 1000, được xây dựng trên 108 chỉ số thành phần, 306 tiêu chí thuộc 3 trụ cột gồm: Chính quyền số (400 điểm; 133 tiêu chí); Kinh tế số (300 điểm; 101 tiêu chí); Xã hội số (300 điểm, 72 tiêu chí).

Điểm giá trị và thứ hạng của Quảng Ninh trong từng trụ cột: Chính quyền số: 0,4513 (xếp hạng 5/63); Kinh tế số: 0,3019 (xếp hạng 14/63); Xã hội số: 0,3955 (xếp hạng 3/63).

Điểm giá trị và xếp hạng của từng trụ cột đánh giá DTI năm 2020.

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và truyền thông đánh giá chỉ số DTI. DTI năm 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn dữ liệu thu thập gồm: số liệu báo cáo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020; số liệu điều tra xã hội của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức; số liệu đánh giá của các chuyên gia về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; số liệu đánh giá trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://dti.gov.vn

Kết quả đánh giá DTI có ý nghĩa lớn nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020; đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Tại Quảng Ninh, chuyển đổi số là một nội dung được tỉnh hết sức quan tâm, chú trọng thực hiện, ngày 2/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 662/QĐ-UBND phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng Đề án Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh là cơ quan chủ trì xây dựng Đề án. Hiện Đề án đang được tích cực triển khai xây dựng hoàn thiện, tạo cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Minh Hà/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7003 Tổng lượt truy cập 869170030