CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Phường Yên Thanh: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 4

Ngày 16-10, phường Yên Thanh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (QPAN) cho đối tượng 4 năm 2019.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 80 cán bộ, đảng viên. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu 7 chuyên đề, gồm: Phòng chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN, về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; biên giới quốc gia, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phát triển kinh tế gắn với QPAN; nội dung các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam...

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới…

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2131 Tổng lượt truy cập 2993126