Phường Vàng Danh tiếp nhận và giải quyết trên 6.200 thủ tục hành chính trong năm 2018

Trong năm 2018, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Vàng Danh đã tiếp nhận trên 6.200 hồ sơ, trong đó: lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch là trên 6.000 hồ sơ, lĩnh vực LĐ,TB&XH là gần 150 hồ sơ, lĩnh vực đất đai là 33 hồ sơ, lĩnh vực môi trường có 3 hồ sơ... Ngoài ra, bộ phận một cửa tại phường cũng đã tiếp nhận 221 hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 49 hồ sơ trực tuyến mức độ 4. Theo báo cáo, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 là 90/90 = 100%.

Hiện nay toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND phường đều được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hành chính. Cùng với đó, 114/114 thủ tục được đẩy lên Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị, UBND phường Vàng Danh phối hợp với Ủy ban MTTQ phường tổ chức phát phiếu lấy ý kiến người dân về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời phân công cho cán bộ, công chức ở từng lĩnh vực phụ trách tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp đối với thái độ, trách nhiệm phục vụ của từng cán bộ, công chức và các ý kiến phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Tính đến nay, Bộ phận một cửa tại phường đã tiếp nhận 282 phiếu lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân. Đa số người dân, doanh nghiệp hài lòng về thái độ, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường.

Mai Hương

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17154 Tổng lượt truy cập 873679279