Phường Thanh Sơn đã giải quyết hơn 9.000 hồ sơ trước hạn

Tính đến ngày 12-11-2018, UBND phường Thanh Sơn đã rà soát, công khai 90 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được UBND tỉnh công bố.

Tính đến ngày 12/11/2018, Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả phường Thanh Sơn đã tiếp nhận và giải quyết gần 9.400 hồ sơ thuộc các lĩnh vực.

Hiện, tổng số TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại phường là 54/90 thủ tục. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 là 82/90, bằng 91,1%, trong đó: mức độ 2 là 8 thủ tục, bằng 8,9%; mức độ 3 là 32 thủ tục, bằng 35,5%; mức độ 4 là 50 thủ tục, bằng 55,6%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ số TTHC được đăng ký cắt giảm so với số thủ tục quy định pháp luật là 80/90 thủ tục, bằng 88,8%; Tỷ lệ thời gian được cắt giảm so với thời gian quy định pháp luật là 316 ngày/654 ngày. Số thủ tục có thời gian cắt giảm tối thiểu 50% trở lên là 53/90 thủ tục, bằng 58,8%.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 là 82/90 =91,1%

Tính đến ngày 12-11-2018, Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả phường Thanh Sơn đã tiếp nhận và giải quyết gần 9.400 hồ sơ thuộc các lĩnh vực, trong đó có trên 9.000 hồ sơ giải quyết trước hạn, đạt 98%; có 187 hồ sơ giải quyết đúng hạn; không có hồ sơ giải quyết quá hạn và còn 5 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8073 Tổng lượt truy cập 873410191