CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Phường Thanh Sơn: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

Ngày 17-11, phường Thanh Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 60 cán bộ, công chức, khu trưởng, tổ trưởng, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, đảng viên tại các khu dân cư, trường học trên địa bàn phường.

Quang cảnh Lớp bồi dưỡng.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe báo cáo viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố truyền đạt những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đồng thời các học viên cũng được tìm hiểu nội dung hoạt động phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; tìm hiểu nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên. 
Trong khóa học, các học viên sẽ được tham gia các hoạt động ngoại khóa và viết bài thu hoạch cá nhân.


Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 293 Tổng lượt truy cập 10227419