Phường Phương Nam - Công ty Cổ Phần Xi măng & Xây Dựng Quảng Ninh: Ký quy chế phối hợp đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội

Ngày 20-8, phường Phương Nam, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh tổ chức ký kết quy chế phối hợp đảm bảo môi trường, an ninh trật tự và an sinh xã hội giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tới dự, chứng kiến.

Phường Phương Nam, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh ký quy chế phối hợp giai đoạn 2020-2025. 

Theo qui chế phối hợp, phường Phương Nam, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thống nhất đảm bảo công tác môi trường, an ninh trật tự và an sinh xã hội trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết giữa các bộ phận chuyên môn, tổ giám sát môi trường, công an, các tổ chức, đoàn thể phường Phương Nam với các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Thường kỳ UBND phường Phương Nam sẽ thông báo cho Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh về các vấn đề xã hội, an ninh, quản lý tài nguyên - môi trường, trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn. Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh chủ động báo cáo UBND phường và tổ giám sát môi trường về các kế hoạch, chương trình, thời gian, vị trí, các hạng mục thay thế, sửa chữa trang thiết bị có nguy cơ phát sinh bụi gây ô nhiễm môi trường, có trách nhiệm báo cáo giải trình hoặc khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố. Công ty cũng sẽ chỉ đạo các phòng ban, phân xưởng, bộ phận sản xuất trực thuộc có các biện pháp xử lý, khắc phục các sự cố môi trường nhanh và hiệu quả nhất; phối hợp với công an phường Phương Nam trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời hàng năm Công ty sẽ duy trì việc đầu tư, hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn như: xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công, xây dựng các công trình phúc lợi tại khu dân cư..

Từ năm 2015-2020, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã hỗ trợ phường Phương Nam 1 tỷ 680 triệu đồng xây chợ, đường giao thông, nhà ở an sinh xã hội; hỗ trợ, duy trì hoạt động tổ giám sát môi trường với kinh phí 33,6 triệu đồng/năm; hỗ trợ các khu dân cư triển khai nhiều hoạt động phát triển KT-VH-XH với số tiền trên 300 triệu đồng...

Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh trao hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 1 hộ nghèo và đỡ đầu 9 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phương Nam.

Tại lễ ký kết, Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà ở cho 1 hộ nghèo tại khu Hợp Thành và đỡ đầu 9 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phương Nam.

Mai Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8591 Tổng lượt truy cập 873411634