Phát thanh Uông Bí

1 Chương trình chiều ngày 17/8/2022
2 Chương trình chiều ngày 16/8/2022
3 Chương trình chiều ngày 15/8/2022
4 Chương trình phát thanh tổng hợp: Tiếng nói đoàn viên công đoàn ngày 13/8/2022
5 Chương trình chiều ngày 12/8/2022
6 Chương trình chiều ngày 11/8/2022
7 Chương trình chiều ngày 10/8/2022
8 Chương trình chiều ngày 09/8/2022
9 Sản phẩm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2022: Thông điệp
10 Sản phẩm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2022: Thông điệp
11 Sản phẩm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2022: Thông điệp
12 Sản phẩm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2022: Thông điệp
13 Sản phẩm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2022: Thông điệp
14 Sản phẩm tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2022: Chương trình Tọa đàm
15 Chương trình chiều ngày 08/8/2022
16 Góc trẻ số 117 ngày 06/8/2022
17 Chương trình chiều ngày 05/8/2022
18 Chương trình chiều ngày 04/8/2022
19 Chương trình chiều ngày 03/8/2022
20 Chương trình chiều ngày 02/8/2022

Trang thông tin điện tử Thành phố Uông Bí

Giấy phép Số: 02 do Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh, cấp ngày: 20/05/2016
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Thành phố Uông Bí
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố
Địa chỉ: Số 3 - Trần Hưng Đạo - Thanh Sơn - Uông Bí - Quảng Ninh
Số điện thoại: 0203.3854.207 Fax:0203.3662.490 ubndub@quangninh.gov.vnwww.uongbi.gov.vn
Ghi rõ nguồn: uongbi.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang thông tin điện tử. Copyright © 2016 Trang thông tin điện tử Thành phố Uông Bí - Tất cả các quyền