Nêu cao kỷ cương và đạo đức công vụ

Chất lượng dịch vụ công có cao, có làm hài lòng người dân hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức chấp hành kỷ cương hành chính, trách nhiệm và đạo đức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC).

Xác định rõ điều đó, những năm qua, Quảng Ninh đã rất nỗ lực với quyết tâm cao, tinh giản, sắp xếp lại bộ máy hành chính, kèm với đó là siết chặt kỷ luật hành chính, từ đó nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu mới và niềm mong đợi của nhân dân.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ cương hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ. Ảnh: Nguyễn Thanh

Theo ông Nguyễn Tiến Dương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, công tác này đã được thực hiện thường xuyên, liên tục. Điển hình như năm 2017, tỉnh lấy chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Năm 2018, UBND tỉnh cũng ban hành một số văn bản về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm tới đội ngũ CB,CC làm việc tại các trung tâm hành chính công các cấp, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.

Năm 2019, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đặc biệt là Công văn số 873/UBND-TH6 ngày 13/2/2019 về việc thực hiện Công điện hỏa tốc số 160/CĐ-TTg ngày 11/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy ưu điểm, kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những hành động cụ thể, quyết liệt, sáng tạo, có tính đột phá, phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa, toàn diện hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm cá nhân của CB,CC,VC, nhất là trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn. Đồng thời chú trọng xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, công khai, minh bạch...

Cụ thể hoá chỉ đạo của tỉnh, các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã quyết liệt vào cuộc trong công tác chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ CB,CC,VC thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, chú trọng quán triệt CB,CC,VC thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, như: Thực hiện nghiêm giờ làm việc theo quy định; không làm việc riêng, ăn uống, chơi điện tử trong giờ làm việc; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Đồng thời, rà soát lại quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp, ứng xử trong cán bộ.

Cùng với đó, CB,CC,VC các phòng, ban, đơn vị cũng nêu cao quyết tâm trong thực hiện và giám sát hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc, nhất là công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương... Ngoài các nội dung trên, các sở, ngành đã tăng cường thành lập đoàn, kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn công dân gửi hồ sơ thủ tục hành chính qua mạng. Ảnh: Nguyễn Thanh

Gần đây nhất, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong các ngày 12, 13, 15/2, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm tra đột xuất về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 16 xã, phường, thị trấn và 2 đơn vị trực thuộc các sở, ngành...

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc thực hiện quy định về thời giờ làm việc; số lượng CB,CC,VC có mặt tại nơi làm việc cơ bản đầy đủ; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai thời gian làm việc, thời gian tiếp nhận và trả kết quả, lịch công tác của CB,CC tại trụ sở cơ quan để CB,CC và tổ chức, công dân đến giao dịch biết; không có cơ quan, đơn vị nào tổ chức cho CB,CC,VC đi du xuân, tham quan trong giờ hành chính; không có hiện tượng CB,CC sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc... Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cơ bản đảm bảo theo quy định, các đơn vị đã bố trí đủ số lượng CB,CC làm việc, vị trí chức danh đảm nhiệm phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt, qua kiểm tra của Sở Nội vụ cũng cho thấy việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, đạo đức công vụ tại một số nơi vẫn còn có hạn chế. Trong đó có một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, bố trí, phân công cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ; việc niêm yết công khai lịch công tác của CB,CC được giao thực hiện nhiệm vụ công vụ ngoài nhiệm sở chưa thật đầy đủ; vẫn còn tình trạng một số CB,CC đi làm muộn. Một số địa phương, đơn vị, sổ tiếp công dân chưa đúng theo mẫu quy định, hoặc ghi thông tin tại các cột, mục trong sổ chưa đầy đủ. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trong giờ làm việc vẫn còn vắng mặt một số công chức; chưa thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, các đoàn kiểm tra đã đề nghị các đơn vị nhanh chóng khắc phục để phát huy hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.

Theo Hoài Anh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3594 Tổng lượt truy cập 874581329