CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

MTTQ phường Trưng Vương Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024

MTTQ phường Trưng Vương vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, phương thức, nội dung hoạt động của MTTQ và các đoàn thể phường Trưng Vương ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng và củng cố hệ thống chính trị…

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ tới, MTTQ phường cùng các tổ chức thành viên và chính quyền quyết tâm xây dựng phường Trưng Vương hàng năm đạt danh hiệu “Phường Văn hóa”; 100% các khu dân cư thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% nhà văn hóa khu dân cư đảm bảo các trang thiết bị phục vụ hoạt động, có tủ sách pháp luật; vận động thực hiện tốt các phong trào “đền ơn đáp nghĩa” và các hoạt động từ thiện nhân đạo…

Đại hội hiệp thương các ủy viên UB MTTQ phường khóa X nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 30 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ phường khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 6 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 416 Tổng lượt truy cập 11976920