Lãnh đạo TP kiểm tra mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen và cá Nheo Mỹ

Ngày 8/8, đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm và cá Nheo Mỹ trên địa bàn thành phố. Cùng đi có lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen tại hộ anh Nguyễn Văn Hồng và anh Nguyễn Canh Thân, phường Phương Nam.

Mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen thương phẩm và cá Nheo Mỹ sử dụng nguồn vốn khuyến nông của thành hỗ trợ con giống, thức ăn, thuốc thú y, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi. Mô hình triển khai từ tháng 5/2022, đến nay, vật nuôi phát triển tốt, theo đúng giai đoạn, thích nghi với điều kiện môi trường, khí hậu, phù hợp với điều kiện nông hộ. Sau 80 ngày nuôi, Ngan đen cho trọng lượng từ 3,5 – 4kg/con, cá Nheo Mỹ cho trọng lượng từ 0,8-1kg/con. Dự kiến, mô hình nuôi thử nghiệm Ngan đen cho thu nhập bình quân 1 hộ đạt 5,6 triệu đồng/tháng; mô hình nuôi cá Nheo Mỹ cho thu nhập gần 88 triệu đồng/hộ/năm.

Lãnh đạo Thành phố kiểm tra mô hình nuôi cá Nheo Mỹ tại phường Phương Nam.

Qua kiểm tra mô hình tại phường Phương Nam, đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao tính hiệu quả bước đầu của 2 mô hình triển khai trên địa bàn. Đồng chí động viên các gia đình tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, xem xét mở rộng quy mô chăn nuôi sau khi kết thúc mô hình, tăng thu nhập kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Đồng chí chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét tạo điều kiện cho các hộ gia đình được tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô chăn nuôi; tập trung theo dõi, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật cho các hộ trong quá trình thực hiện để nâng cao hiệu quả mô hình; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6104 Tổng lượt truy cập 876183979