CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đúng 8h, sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh (TP Hạ Long), Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Chí Dũng, Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Trung ương, các bộ, ban, ngành Trung ương.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh triệu tập 350 đại biểu đại diện cho 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh, thay mặt cho trên 102.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu và sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ tỉnh.

Các đại biểu chào cờ tại Đại hội
Các đại biểu chào cờ tại Đại hội

Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: Công tác chuẩn bị Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên. Các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng; có sự tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm từ đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh, các tổ chức, đoàn thể và của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, nhà khoa học, giới trí thức, văn nghệ sỹ trong và ngoài tỉnh. Công tác nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quan điểm, quy định, quy trình của Trung ương, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, khách quan, minh bạch; bám sát yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu Trung ương theo dõi Đại hội.
Các đại biểu Trung ương dự Đại hội.

Đại hội đại biểu lần thứ XV của tỉnh có 4 nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là:

Đại hội tiến hành tổng kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện trong 10 năm qua và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đó, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, trí tuệ, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới- Phát triển”, khát vọng đổi mới, sáng tạo, phát triển, đề nghị các đồng chí Đại biểu Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tham gia tích cực, hiệu quả cao nhất vào nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày diễn văn khai mạc Đại hội.

Sau diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch UBND tỉnh, trình bày, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí, trong buổi sáng 26/9, Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; định hướng thảo luận, tham luận tại hội trường. Đặc biệt, trong phiên khai mạc Đại hội sáng 26/9, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội sẽ có phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, gồm: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Toàn cảnh
Toàn cảnh Đại hội.

Trước đó, ngày 25/9/2020, Đại hội họp phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng thông qua Chương trình Đại hội, thông qua Quy chế làm việc và Nội quy của Đại hội; phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận tại tổ về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 25-27/9/2020.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công 100% đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, trong đó hoàn thành mục tiêu 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố. Quảng Ninh cũng đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở, với việc tất cả các bí thư cấp ủy (trừ Đảng bộ Quân sự tỉnh) được bầu trực tiếp tại đại hội và trúng với số phiếu tín nhiệm cao – trên 90%. Công tác nhân sự đại hội các cấp đều đúng dự kiến, bầu một lần đủ số lượng. Các đại hội đã diễn ra đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, đúng với nguyên tắc, Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Theo Trúc Linh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 464 Tổng lượt truy cập 863076166