Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 7/12, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, ĐBQH tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại biểu chăm chú theo dõi các nội dung Kỳ họp.

Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Hoàng Văn Tiền, trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Hoàng Văn Tiền, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ninh.

Về công tác giải quyết, xét xử các loại án, trong năm 2021, Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh đã thụ lý 6.489 vụ, việc, giảm 131 vụ, việc so với cùng kỳ; đã giải quyết 5.428 vụ, việc, đạt 83,6%, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu (dưới 1,5%) theo Nghị quyết của Quốc hội đặt ra. Số vụ việc còn lại hầu hết còn trong thời hạn luật định và đang được tiếp tục xem xét, giải quyết.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, năm 2021, Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh đã thụ lý giải quyết 108 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó có 70 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền; số còn lại được chuyển đến các cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Nhìn chung, các khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công tác phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan có liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả, đã góp phần hạn chế được tình trạng khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, đông người gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Về công tác hội thẩm nhân dân, trong năm 2021, Hội thẩm Tòa án nhân dân 2 cấp đã tham gia xét xử 2.300 vụ việc các loại. Công tác báo cáo, tham mưu, phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ đã được Tòa án nhân dân 2 cấp của tỉnh Quảng Ninh thực hiện tích cực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại. Đó là trong công tác chuyên môn vẫn còn có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; việc xét xử một số vụ án phức tạp còn kéo dài, quá thời hạn quy định; tiến độ, tỷ lệ giải quyết một số loại án chưa cao. Trong thực hiện công tác thi hành án hình sự còn có việc chủ quan, chưa nghiên cứu sâu kỹ hồ sơ...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chủ đề năm công tác của tỉnh; thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tòa án. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án; gắn các nhiệm vụ công tác tòa án với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ý thức thi hành công vụ của cán bộ,công chức tòa án. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại và các chủ trương về đổi mới tổ chức, bộ máy. Đẩy mạnh phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về tổ chức và các hoạt động của Tòa án Nhân dân.

Nhóm Phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh thực hiện

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13026 Tổng lượt truy cập 874850022