Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I/2022

Sáng 5/4, Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trung tâm chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khoá I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ tới dự.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - PBT Thường trực Thành ủy phát biểu tại lễ khai giảng.

Các đảng viên mới tham gia học tập tại lớp.

Trong thời gian 9 ngày, 137 học viên đến từ 26 chi, đảng bộ cơ sở được nghiên cứu, học tập 10 bài theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Ninh gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên sẽ được nghiên cứu chuyên đề: kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Uông Bí trong những năm qua, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới Khóa I/2022.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các Đảng viên mới sẽ làm bài kiểm tra để đánh giá kết quả  học tập cũng như nhận thức của mỗi Đảng viên.        

                                                                                      Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8142 Tổng lượt truy cập 873410314