Hội nghị trực tuyến quán triệt kết luận số 20 ngày 16/10/2021 tại hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương đảng khóa XIII

Chiều 25/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nghiêm Xuân Cường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Thành ủy Uông Bí tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt kết luận số 20 ngày 16/10/2021 tại hội nghị lần thứ 4, BCH trung ương Đảng khóa XIII; triển khai chỉ thị số18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt các nội dung của KL số 20, Chỉ thị số 18.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 04/10 đến ngày 07/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chỉ thị số 18-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và ổn định kinh tế - xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đề ra yêu cầu: tiếp tục giữ địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, không để xảy ra các ổ dịch, đợt dịch lớn gây đổ vỡ hệ thống y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến KT-XH, đời sống dân sinh. Quá trình thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 chuyển từ “không có Covid-19” sang “chung sống an toàn” đòi hỏi phải nhanh chóng nâng cao năng lực quản lý sự thay đổi, năng lực quản trị rủi ro của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư; bám sát phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên, kịp thời.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Để quán triệt sâu sắc các nội dung của kết luận số 20 và chỉ thị 18, đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ thành phố phải phổ biến kết luận, chỉ thị vào chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ vào ngày 3/11 sắp tới. Yêu cầu Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm truyền thông - văn hóa thành phố cần tăng cường công tác định hướng, thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân các chỉ thị của Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch Covid - 19 với mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chuyển từ “không có Covid-19” sang “chung sống an toàn”. Hình thức tuyên truyền phải phong phú với tần suất liên tục. Các phường xã phải chủ động tầm soát dịch tại cộng đồng, nỗ lực hơn nữa đảm bảo địa bàn an toàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quét mã QR tại các cơ quan, công sở, chốt kiểm dịch, bệnh viện, địa điểm công cộng… Xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Duy trì các trạm chốt đường bộ, đường sông. Triển khai kịp thời các biện pháp phục hồi kinh tế, đảm bảo công tác an sinh xã hội, nhất là chăm lo các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19…

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12811 Tổng lượt truy cập 869038665