Hội nghị báo cáo viên tháng 9

Chiều 24/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2021. Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tuyến tới 10 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy quán triệt Chỉ thị số 16 của BTV Tỉnh ủy.

Các báo cáo viên thành phố tham dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy quán triệt chỉ thị số 16 ngày 15/9/2021 của  BTV Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố thông tin về tình hình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 và công khai các khoản thu đầu năm học; nghe lãnh đạo BHXH thành phố thông tin về kết quả công tác BHXH 9 tháng đầu năm, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện kế hoạch đề ra; nghe lãnh đạo Trung tâm y tế thành phố thông tin những nội dung cốt lõi của chỉ thị số 07 ngày 06/7/2021 của ban bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030” và kế hoạch số 63 ngày 10/9/2021 của BTV Thành ủy nhằm thực hiện chỉ thị này.

Đồng chí Phan Hồng Anh, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố thông tin về tình hình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Quang cảnh hội nghị.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh, thành phố. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Kết luận tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuyên truyền việc tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” theo Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1077 Tổng lượt truy cập 872702935