CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Hội nghị Ban Thường vụ tháng 11

Sáng ngày 4-12, BTV Thành ủy Uông Bí tổ chức hội nghị tháng 11 năm 2018. Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Tại đây, BTV Thành ủy nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018; phương án phân bổ, chi ngân sách và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách thành phố năm 2019

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của thành phố cho thấy: Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Việc ban hành Nghị quyết, xây dựng các chương trình, kế hoạch của cấp ủy đã sát hơn với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng đảng, đặc biệt là kiểm tra giám sát và công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực, hiệu quả; ngăn ngừa sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền quyết liệt; Chủ đề năm được triển khai thực hiện rõ nét, hiệu quả, đặc biệt là về chỉnh trang đô thị; giải quyết đơn thư của công dân; Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; 18/18 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện; An sinh xã hội đảm bảo; Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được giữ vững; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới; Nhiệm vụ "Năm dân vận chính quyền” được triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

Theo báo cáo, đến 31/10/2018 tổng thu NSNN thành phố đạt trên 2.890 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt trên 3.500 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 850 tỷ đồng, ước cả năm đạt trên 1.030 tỷ đồng; Tổng chi ngân sách đạt trên 640 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư XDCB đạt trên 219 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt trên 420 tỷ đồng.

Sau khi nghe các báo cáo, BTV Thành ủy đã tham gia ý kiến chi tiết vào kết quả thực hiện, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; xác định tiếp tục thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và tập trung các giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dịch vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2015-2020), do đó cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động; phát triển kinh tế bền vững, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng của khu vực dịch vụ; đẩy nhanh thực hiện ba đột phá chiến lược; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh khởi nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư; thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội; bảo đảm QPAN, TTATXH.

Về thu, chi ngân sách năm 2019, căn cứ vào dự toán thu được giao,  thành phố cần tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo tăng cường điều hành thu ngân sách; triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xác định giá khởi điểm, tổ chức thu hút và thực hiện đấu giá cấp quyền sử dụng đất; nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch. Việc phân bổ nhiệm vụ chi phải đảm bảo cân đối giữa nguồn thu, nhiệm vụ chi được HĐND phê duyệt; thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán đã được cấp thẩm quyền giao, bảo đảm sử dụng triệt để, tiết kiệm và hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, BTV Thành ủy đã cho ý kiến về chương trình công tác BCH, BTV Thành ủy, chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của thành phố năm 2019; nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện KL số 79 của Bộ Chính trị đẩy mạnh thực hiện NQ số 20 của Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”.

 

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 319 Tổng lượt truy cập 11524929