Hiệu quả từ phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân ở Uông Bí

Cùng với các địa phương trong tỉnh, thời gian qua, việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về dịch vụ hành chính công đã được các cơ quan, đơn vị của TP Uông Bí đẩy mạnh thực hiện. Qua đó, góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trên địa bàn.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Uông Bí phát phiếu khảo sát sự hài lòng cho công dân tới làm việc.

Bà Bùi Hồng Liên, phường Quang Trung, cho biết: Tôi thấy việc được trực tiếp đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của công dân là một cách làm rất thiết thực. Qua cách làm này chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của chính quyền, đã lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân để từ đó nâng cao chất lượng công việc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân. Cách làm này cũng thể hiện được rõ hơn vai trò của chính quyền thực sự của người dân và phục vụ người dân.

Cùng với Trung tâm Hành chính công thành phố, để nâng cao hiệu quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, các xã, phường đơn vị của TP Uông Bí đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh, quy định về “Thực hiện lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công các cấp và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh”.

Để người dân có thể đánh giá một cách khách quan nhất đối với chất lượng phục vụ Trung tâm Hành chính công cũng như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, các đơn vị đã triển khai đồng bộ các cách thức khảo sát, như: Phát phiếu khảo sát; qua hòm thư góp ý; đánh giá qua hệ thống mạng internet tại địa chỉ website dichvucong.quangninh.gov.vn…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố, việc thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là cách làm rất thiết thực để làm thay đổi tư duy, phương pháp giải quyết công việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản hồi để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Qua đây, giúp tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình giải quyết công việc của cơ quan chức năng.

Các kết quả đánh giá của người dân được các đơn vị, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các xã, phường chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích mức độ hài lòng qua từng hình thức khảo sát, sau đó báo cáo kết quả về cấp có thẩm quyền để chỉ đạo khắc phục hạn chế, thiếu sót; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Dựa trên kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về một số dịch vụ công, các cơ quan, đơn vị đã rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại các bộ phận này.

Bên cạnh đó, UBND TP Uông Bí cũng căn cứ kết quả sự hài lòng của người dân để có biện pháp nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong quá trình giải quyết các thủ tục, cải thiện hơn nữa chất lượng cung ứng các dịch vụ công. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”.

Theo Nguyễn Thanh/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3483 Tổng lượt truy cập 874581165