HĐND thành phố: Giám sát tổ chức, bộ máy biên chế trong các cơ quan đơn vị thuộc UBND thành phố

Ngày 7-4, HĐND thành phố có buổi làm việc với Phòng Nội vụ thành phố nhằm giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức, bộ máy biên chế trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi làm việc.

UBND thành phố Uông Bí hiện có 12 phòng chuyên môn, 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 43 đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn. Công tác quản lý, sử dụng biên chế được đảm bảo đúng theo quy định về vị trí việc làm, bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức trong các đơn vị.

Thực hiện đề án 25 “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; tinh gián bộ máy, biên chế”, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; Tiến hành nhất thể hóa một số chức danh, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp. Qua đó đã góp phần giảm biên chế, số lượng người làm việc tại các phòng, ban, đơn vị, hiệu lực hiệu quả điều hành ngày càng được nâng cao. Đối với khối phòng ban, tính đến 31-12-2016 đã giảm được 24 người so với thời điểm tháng 12-2014. Đối với khối trường học đã giảm được 5 điểm trường, năm 2015 tinh giản được 13 người, năm 2016 tinh giản 7 người.   

UBND thành phố cũng đã lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức người lao động theo quy định của Bộ Nội vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá công chức, thực hiện các chế độ chính sách được quan tâm thực hiện. Hồ sơ cán bộ, công chức được rà soát, bổ sung thường xuyên và được quản lý đảm bảo theo quy định.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận các hoạt động tuyển dụng, bố trí việc làm được UBND thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật; tiến hành tinh gọn bộ máy nhưng vẫn đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên. Để tiếp tục thực hiện đề án 25, với mục tiêu từ nay đến năm 2021, mỗi năm giảm 2% biên chế, đồng chí yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị trong quá trình tinh giản cần quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Các đơn vị cũng cần quan tâm làm tốt công tác lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở thực hiện  công tác nhân sự sau này…

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17175 Tổng lượt truy cập 873679316