Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 27/4, Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Uông Bí đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; việc sử dụng bản tin sinh hoạt Chi bộ; công tác mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) tại Đảng bộ Trường THPT Uông Bí; Chi bộ Trường THPT Hồng Đức và Đảng bộ phường Quang Trung.

Đoàn giám sát làm việc tại chi bộ Trường THPT Hồng Đức.

Qua làm việc, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW của Đảng bộ Trường THPT Uông Bí; Chi bộ Trường THPT Hồng Đức và Đảng bộ phường Quang Trung. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW và Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoáVIII); phát huy vai trò của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; tuyên truyền trong đảng viên, đoàn viên, hội viên những mô hình hay, cách làm tốt, lan tỏa trên các kênh thông tin, mạng xã hội; nghiêm túc triển khai, thực hiện việc sử dụng bản tin Sinh hoạt chi bộ, công tác mua và đọc báo Đảng theo Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII); giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo đồng thuận xã hội và tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn giám sát làm việc tại Đảng bộ phường Quang Trung.

Kết thúc đợt giám sát, Đoàn xây dựng báo cáo đánh giá kết quả cuộc giám sát trực tiếp và tổng hợp các báo cáo tự giám sát của các chi, đảng bộ trực thuộc, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ theo quy định.

Kim Thủy

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8324 Tổng lượt truy cập 873411037