CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Thành ủy Uông Bí

Ngày 10-7, Đoàn công tác của Bộ chính trị đã có buổi làm việc với Thành ủy Uông Bí nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện NQ số 26-NQ/TW của BCH TW khóa XII Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW Đảng về Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Bùi Ngọc Quý, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ - Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Thành ủy Uông Bí do Bí thư Thành ủy Trần Văn Lâm trình bày nêu rõ: Thực hiện các Nghị quyết của TW, Uông Bí đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, trong đó tập trung đổi  mới phương thức lãnh đạo, công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Bước đầu, Uông Bí đã đạt được một số kết quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công  chức, viên chức; tiếp tục tăng quyền tự chủ về kinh phí hoạt động cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập đổi mới cơ chế hoạt động, thực hiện rà soát để bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không vượt quá biên chế được phê duyệt. Cụ thể, thành phố đã sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và một số đơn vị sự nghiệp khác. Đồng thời, thực hiện các giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện nhất thể hóa chức danh người đứng đầu, kiêm nhiệm các chức danh. Thành phố cũng đã thành lập cơ quan giúp việc chung Khối MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến  xã phường

Đồng chí Trần Văn Lâm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tại hội nghị.

Đến nay, thành phố có 5 đơn vị tự chủ 100% kinh phí; 4 đơn vị tự chủ một phần kinh phí; còn lại 54 đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên. Tính đến 31/5/2019, thành phố có 1.996/2.076 biên chế được giao, bằng 3,86%. So với năm 2015, số  công chức giảm 31 người. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, bồi dưỡng, đào tạo đảm bảo đúng quy định. Việc quy hoạch cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố có bước trưởng thành nhiều mặt, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua. Mặc dù bộ máy tinh giản, song kinh tế thành phố vẫn phát triển và giữ  tốc độ tăng trưởng khá, có sự chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách đạt cao, không còn nợ đọng xây dựng cơ bản; môi trường được cải thiện; các vụ khiếu kiện phức tạp giảm; nhận thức và năng lực của cán bộ được nâng lên; hộ nghèo giảm; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại, 100% đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa. Công tác thu hút đầu tư ngoài nhà nước tăng mạnh.

Báo cáo tại hội nghị cũng đánh giá những mặt còn tồn tại hạn chế, chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan nhằm đưa ra những biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị tỉnh đề xuất với Trung ương một số vấn đề như: Cần ban hành kịp thời các thông tư hướng dẫn, quy định số lượng khung về biên chế cho các cơ quan hành chính nhà nước; sớm ban hành chế độ tiền lương mới nhằm vừa đảm bảo mối tương quan giữa tiền lương trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và khối doanh nghiệp, vừa phù hợp với vị trí, chức danh và khả năng cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đề nghị tỉnh giao quyền tự chủ cho địa phương về bố trí, sắp xếp cán bộ; tiếp tục quan tâm, hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Thanh Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 184 Tổng lượt truy cập 1396018