Điểm sáng về cải cách hành chính

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được TP Uông Bí quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TP Uông Bí tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác GPMB các dự án trọng điểm, tháng 10/2021. Ảnh: Trung tâm TT-VH Uông Bí

Xác định CCHC là việc làm trọng tâm, liên tục, thành phố đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ, nhằm đem lại sự thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, như: Chủ động ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, điều hành công tác CCHC; tổ chức các hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số PAR Index, ICT, Sipas, DDCI, trên cơ sở đó thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, chính sách nhằm nâng cao các chỉ số. Thành phố khuyến khích những sáng kiến, giải pháp mới, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ CB,CC,VC trong thực thi công vụ, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cấp được nâng lên. Các văn bản được ban hành cơ bản tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, thể hiện từ khâu xây dựng dự thảo, tổ chức lấy ý kiến góp ý, gửi cơ quan thẩm định trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành. Do đó, cơ bản đảm bảo tính thống nhất, hợp hiến, hợp pháp giữa văn bản địa phương và văn bản cấp trên, tính hiệu lực, hiệu quả và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật. Thành phố hằng năm có kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; trong đó xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các phòng, đơn vị, UBND các xã, phường.

Thành phố đẩy mạnh cải cách TTHC, chuẩn hóa bộ thủ tục, kịp thời cập nhật, sửa đổi, bãi bỏ các TTHC không còn phù hợp, rà soát TTHC thường xuyên, liên tục; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đến nay, trong tổng số 277 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công thành phố có 18 TTHC liên thông 3 cấp, 27 TTHC liên thông 2 cấp, 12 TTHC liên thông ngang (cơ quan chuyên môn - ngành dọc), 73 TTHC thuộc ngành dọc tiếp nhận tại Trung tâm. Đối với cấp xã, có 111 TTHC thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, 19 TTHC thực hiện liên thông 3 cấp, 18 TTHC liên thông 2 cấp. Thành phố tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đến nay có 242 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 (mức độ 4 là 211 TTHC), 227 TTHC được kết nối, tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm 2021, Trung tâm Hành chính công thành phố đã giải quyết 128.539/129.023 hồ sơ tiếp nhận (580 hồ sơ kỳ trước chuyển sang); trong đó giải quyết trước hạn đạt 95,35% hồ sơ, còn lại là giải quyết đúng hạn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã giải quyết 28.373/38.303 hồ sơ tiếp nhận, đạt 74,1%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn.

Thành phố nghiêm túc thực hiện các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CB,CC,VC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý; rà soát các trường hợp có thời gian giữ chức vụ từ 7 năm trở lên tại một vị trí cấp trưởng; rà soát việc sắp xếp số lượng cấp phó. Đến nay, thành phố không có trường hợp cấp trưởng đảm nhận tại một vị trí từ 7 năm trở lên; không có đơn vị có số lượng cấp phó vượt so với quy định của trung ương, của tỉnh. Thành phố chỉ đạo các đơn vị rà soát, điều động, luân chuyển đối với CB,CC,VC theo biên chế, vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, sở trường công tác để phát huy hiệu quả cao nhất; thực hiện tốt các quy định về quản lý CB,CC,VC; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC; chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025 thuộc diện BTV Thành ủy quản lý. Trong năm 2021, thành phố thực hiện điều động, bổ nhiệm 24 trường hợp; bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo quản lý đối với 11 trường hợp...

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước được đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ từ thành phố đến cấp xã; duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thành phố chủ động làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CC,VC và nhân dân về CCHC, năng lực quản trị và hành chính công; tổ chức các cuộc tiếp xúc, trao đổi giữa người dân với chính quyền, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của người dân; nâng cao trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền với nhân dân...

Với những cách làm đổi mới, hiệu quả, TP Uông Bí luôn là địa phương tốp đầu của tỉnh về xếp hạng chỉ số CCHC, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng nền hành chính phục vụ của tỉnh.

Theo Thanh Hoa/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10685 Tổng lượt truy cập 872602054