Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2016-2020

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, cách làm trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đồng thời tập trung tuyên truyền làm thay đổi căn bản tư duy, nhận thức của cán bộ, người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, xây dựng đời sống văn hóa NTM ở các khu dân cư, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1589/UBND-NLN1 chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về vấn đề này.

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân trong tỉnh về mục đích, ý nghĩa, cách làm trong xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020; đồng thời tập trung tuyên truyền làm thay đổi căn bản tư duy, nhận thức của cán bộ, người dân khu vực vùng sâu, vùng xa, xây dựng đời sống văn hóa NTM ở các khu dân cư, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1589/UBND-NLN1 chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về vấn đề này.

 

Cần phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống thông tin, truyền thông của tỉnh trong việc tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM.

 

Theo đó, nội dung tuyên truyền bao gồm các chủ trương, chính sách, Nghị quyết mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến Chương trình xây dựng NTM; tập trung tuyên truyền tốt hơn nữa các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các địa phương liên quan đến nhóm các tiêu chí về xây dựng NTM áp dụng trên địa bàn tỉnh; những thành quả đạt được, bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm triển khai.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, phản ảnh các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; tuyên truyền về Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP Quảng Ninh) cũng như quảng bá các sản phẩm nông sản, sản phẩm thương hiệu của Quảng Ninh, làm cho người dân thay đổi mạnh mẽ tư duy, nhận thức về phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông; tuyên truyền trên các ấn phẩm; qua các hội nghị, hội thảo, đối thoại, tọa đàm; thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật…

Nội dung, hình thức tuyên truyền cần phải được thường xuyên đổi mới, trong đó phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống thông tin, truyền thông của tỉnh và các địa phương trong việc tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM. Đồng thời tăng cường đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. 

 

 

Theo quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3079 Tổng lượt truy cập 874748946