Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, chương trình khuyến nông 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29/7, đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, chương trình khuyến nông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy các xã, phường đã quan tâm chỉ đạo UBND phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, các đơn vị doanh nghiệp, HTX trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình khuyến nông và chương trình OCOP. Trong đó, tập trung tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh và thành phố; vận động các tổ chức và Nhân dân thực hiện dự án, khảo sát địa điểm đăng ký; hướng dẫn tập huấn về khoa học kỹ thuật.

Trong lĩnh vực trồng trọt, thành phố chỉ đạo mở rộng phát triển theo hướng VietGAP đối với các vùng sản xuất vải chín sớm, thanh long ruột đỏ. Các ngành chức năng giám sát, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất phụ gia trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm; khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, khuyến khích thực hiện các mô hình liên kết sản xuất với các sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế như: dự án trồng cây quế gắn với liên kết và tiêu thụ sản phẩm, dự án trồng mắc ca, dự án trồng cây mơ Yên Tử, dự án trồng sim phát triển nguyên liệu phục vụ chế biến sản phẩm OCOP…

 Trong lĩnh vực chăn nuôi, thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện tái cơ cấu đàn vật nuôi gắn kết với lợi thế thị trường, chuyển dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại, duy trì chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp và an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường; tổ chức sản xuất chăn nuôi theo vùng, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, sản phẩm trên từng địa bàn để phát huy lợi thế, quản lý sản xuất theo quy hoạch, khuyến khích các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi an toàn. Bên cạnh đó, thành phố rà soát bố trí quỹ đất tập trung thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi.

 Các ngành, các đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng trồng rừng gắn với trồng rừng gỗ lớn, đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu chế biến xuất khẩu. Năm 2022, thành phố được giao trồng 50ha rừng gỗ lớn bằng cây bản địa lim, lát, giổi. Đến nay, diện tích trồng lim, lát, giổi trên địa bàn đạt 41,5ha, bằng 83% kế hoạch.

 Thành phố tiếp tục đảm bảo ổn định diện tích nuôi trồng thuỷ sản tập trung tại phường Yên Thanh, Trưng Vương; chỉ đạo nuôi trồng thuỷ sản theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, ưu tiên phát triển nuôi theo hướng công nghiệp với các đối tượng thuỷ sản chủ lực, đồng thời quan tâm phát triển các loài thuỷ sản đặc sản, đa dạng hoá các loại vật nuôi.

 Công tác thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp được quan tâm đẩy mạnh. Hiện đang có nhiều nhà đầu tư đề xuất, nghiên cứu đầu tư trên địa bàn như: Công ty CP du lịch sinh thái Yên Tử - Musa Park; công ty TNHH Mắc ca Yên Tử…

 Công tác khuyến nông được tăng cường. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành, đơn vị phối hợp tổ chức 8 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 400 lượt người tham gia. Trung tâm DVKTNN thành phố tích cực triển khai các mô hình nông nghiệp mới cũng như theo dõi chặt chẽ các mô hình đã được triển khai trước đó.

 Tiếp tục thực hiện chương trình OCOP, các cấp, các ngành và các xã phường tập trung nâng cấp các sản phẩm đã có và phát triển sản phẩm mới. Trong 6 tháng đầu năm, phòng Kinh tế đã rà soát, hướng dẫn 3 cơ sở triển khai đăng ký sản phẩm OCOP mới. Thành phố phối hợp với các sở, ngành tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận một số kết quả rõ nét trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, chương trình khuyến nông 6 tháng đầu năm trên địa bàn. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình OCOP, chương trình khuyến nông, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm cho từng cá nhân phụ trách. Đồng thời, chú trọng công tác rà soát, kiểm đếm kết quả thực hiện nhiệm vụ, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, lấy đó làm căn cứ để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiệp cũng yêu cầu các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ chủ rừng thực hiện kế hoạch trồng rừng gỗ lớn bản địa; chú trọng phát triển các chuỗi sản xuất, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm; quan tâm phát triển diện tích cây trồng chủ lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9766 Tổng lượt truy cập 878114939