Đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 17/5, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố đã được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đạt nhiều kết quả. Thông qua hoạt động phổ biến, giáo dục đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân thành phố. Hoạt động PBGDPL đã làm giảm những tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân, kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, trật tự của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các phòng, ban, đơn vị, các đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt cơ chế kết hợp, lồng ghép nhiệm vụ công tác PBGDPL với chương trình công tác thường xuyên, mang lại kết quả cao. UBND các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 23/KH-UBND của UBND thành phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo chức năng, nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, xây dựng, GPMB, chuyển đổi số, cấp tài khoản định danh điện tử, phòng, chống tội phạm, ATGT… được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Lãnh đạo UB MTTQ thành phố phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng, các thành viên Hội đồng PBGDPL và các xã, phường đã tổ chức 102 hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật với 16.798 lượt người tham dự. Trong đó, cấp thành phố 44 cuộc với 9.680 lượt người tham dự, cấp phát 58.000 tài liệu tuyên truyền pháp luật; các xã, phường tổ chức 58 cuộc với 7.118 người tham dự, cấp phát 15.680 tài liệu tuyên truyền pháp luật.

Lãnh đạo Công an TP phát biểu tại hội nghị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP phát biểu tại hội nghị. 

Sau khi nghe các ý kiến tham gia tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị, trong 6 tháng cuối năm 2022, phòng Tư pháp thành phố tiếp tục tham mưu cho Hội đồng PBGDPL thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn đảm bảo kế hoạch đề ra; nhân rộng các mô hình PBGDPL mới, hiệu quả. Đối với các thành viên Hội đồng, đồng chí đề nghị cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; quan tâm tuyên truyền miệng đến từng đối tượng từ đó nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo phòng Tư pháp TP phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các xã, phường tiếp tục triển khai Kế hoạch số 23/KH-UBND; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các văn bản pháp luật; tập trung tuyên tuyền các văn bản pháp luật mới, những vấn đề trọng tâm như: các chính sách về đất đai, bồi thường GPMB, lao động, việc làm, thi hành án dân sự, chuyển đổi số, an ninh mạng...

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 7999 Tổng lượt truy cập 873410098