CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Đánh giá công tác thu nợ ngân sách nhà nước

Ngày 24-5, Ban chỉ đạo đôn đốc thu các khoản nợ NSNN thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, đánh giá nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì.

Đồng chí Đặng Đình Sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, thành phố đã ban hành 5.201 lượt thông báo đến người nộp thuế, 4 tháng đầu năm 2019 ban hành 3.469 lượt thông báo. Công khai thông tin người nộp thuế chây ỳ nợ thuế năm 2018 là 638 lượt, 4 tháng đầu năm 2019 là 42 lượt. Thành phố thực hiện cưỡng chế nợ thuế năm 2018 là 374 lượt, với số tiền trên 379 tỷ đồng; 4 tháng đầu năm 2019 là 100 lượt, số tiền cưỡng chế trên 172 tỷ đồng. Tổng thu nợ trong năm 2018 gần 53 tỷ đồng; 4 tháng đầu năm 2019 gần 29 tỷ đồng.

Tình hình nợ thuế tại thời điểm 30-4-2019 trên 206,48 tỷ đồng. Trong đó, nợ thông thường trên 147 tỷ đồng, nợ khó thu trên 34 tỷ đồng, nợ chờ xử lý 25,4 tỷ đồng.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các ngành chức năng, UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch đôn đốc thu các khoản nợ thuế; kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin tổ chức, cá nhân chây ỳ không nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; giải quyết kịp thời hồ sơ không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN…

Hồng Nhung

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 289 Tổng lượt truy cập 99534