Đại hội chi bộ khu phố 7, phường Bắc Sơn nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 3/7, Chi bộ khu phố 7, phường Bắc Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, UVBTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND thành phố dự, chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, UVBTV Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ khu phố 7 đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã đề ra. Các tổ chức chính trị - xã hội trong khu thường xuyên được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Chính quyền cùng với ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Đào Thị Lộc, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 7, phường Bắc Sơn thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phong trào giúp nhau làm kinh tế, xây dựng mô hình sản xuất mới được quan tâm chỉ đạo. Đời sống kinh tế của Nhân dân được duy trì ổn định và từng bước phát triển. Số hộ khá giàu tăng lên rõ rệt. Năm 2021, khu không còn hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Chi bộ chỉ đạo tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng “gia đình văn hoá”. Qua bình xét có 96,4% hộ đạt gia đình văn hoá. Phong trào xây dựng xã hội học tập, xã hội hoá giáo dục được phát động sâu rộng trên địa bàn. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thường xuyên được quan tâm. Chi bộ chỉ đạo các chi hội đoàn thể tích cực hưởng ứng và vận động Nhân dân tham gia làm vệ sinh môi trường, ngày chủ nhật xanh, xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến đường kiểu mẫu. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng, hiệu quả cao, phẩm chất đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, Đảng viên được nâng lên. Chi bộ chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, kết luận số 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thiết thực, cụ thể. Công tác củng cố xây dựng tổ chức Đảng được quan tâm chú trọng. Chi bộ duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt được đổi mới thiết thực, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của chi bộ. 

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện nghiêm túc nhằm ngăn ngừa, giáo dục và hạn chế những vi phạm trong đội ngũ Đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ luật Đảng. 

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, UVBTV Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Trường Sơn, UVBTV Thành uỷ, Phó chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của tập thể ban chi uỷ, cán bộ, Đảng viên chi bộ khu phố 7 cũng như ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chi uỷ, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, đồng chí yêu cầu chi bộ khu phố 7 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi uỷ, chi bộ, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên, đoàn viên hội viên và Nhân dân khu phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, phấn đấu hàng năm chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí cũng yêu cầu chi bộ nghiêm túc,thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả. 

Ban chi uỷ chi bộ ra mắt tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Đào Thị Lộc - Trưởng khu, tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ khu 7, phường Bắc Sơn.

Huyền Trang

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 3898 Tổng lượt truy cập 874750505