Đại hội Chi bộ khu 5B, phường Quang Trung lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều 3/7, Chi bộ khu 5B, phường Quang Trung tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có các đồng chí: Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Trung Hải, UVBTV Thành ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố; lãnh đạo phường Quang Trung.

Đại biểu dự Đại hội.

Chi bộ Khu 5B hiện có 112 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ khu đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết, thực hiện thắng lợi  các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội và nhiệm vụ của Đảng bộ cấp trên giao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đời sống kinh tế, tinh thần của nhân dân được nâng cao, số hộ giàu, khá tăng dần, không phát sinh hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương được thực hiện nghiêm túc. Quy chế dân chủ được mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân được đảm bảo, quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trên địa bàn khu tiếp tục phát triển sâu rộng, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú trong nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định. Ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, tập hợp và đoàn kết được các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng Đảng, chính quyền, khu dân cư vững mạnh…

Những kết quả chi bộ khu phố 5B đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022 đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy, chi bộ. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy có bước đột phá, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân, tạo sự đồng thuận, đồng lòng quyết tâm cao hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chi bộ khu 5B, phường Quang Trung xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2022-2025 là: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; nâng cao đời sống của nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh. Chi bộ đặt ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể là: 100% đảng viên được quán triệt, tham gia học tập và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy các cấp; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 1 đảng viên mới; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch của Đảng ủy phường; phấn đấu hàng năm có trên 90% đảng viên được giao nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt từ 85% trở lên; phấn đấu Chi bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện mô hình "Chi bộ bốn tốt"; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của cả nhiệm kỳ, hàng năm và thực hiện có hiệu quả theo phương châm "ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên" nhằm tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài; hàng năm, 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa, 95% trở lên gia đình trong khu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; khu phố đạt tiêu chuẩn khu văn hóa... Theo đó, Chi bộ khu 5B xác định 2 nhóm giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng để tổ chức triển khai trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội tiến hành bầu Chi uỷ Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chi uỷ Chi bộ khu 5B, phường Quang Trung ra mắt Đại hội.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội chi bộ khu 5B, phường Quang Trung nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu Ban Chi ủy chi bộ gồm 5 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Bình, Trưởng khu được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới. 

Hồng Hoàn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2938 Tổng lượt truy cập 874748626