Chuyên nghiệp hoá trong giải quyết thủ tục hành chính

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, khả năng giao tiếp, thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cán bộ BQL Khu kinh tế tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hiện có 22 CB,CC chuyên trách; 48 CB,CC các sở, ban, ngành cử đến làm việc; lãnh đạo các sở, ban, ngành thường xuyên đến phối hợp công tác và ký phê duyệt TTHC tại Trung tâm.

Với vị trí, vai trò là nơi tiếp nhận, giải quyết công việc giữa chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp, Trung tâm đã có nhiều cách làm riêng biệt, đặc thù để quản lý, sử dụng, đánh giá đội ngũ CB,CC gồm nhiều thành phần, ngạch bậc, chuyên môn khác nhau hoạt động trong một cơ quan. 

Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: Trung tâm đã quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng, yêu cầu của tỉnh đối với công tác cải cách hành chính và đối với đội ngũ CB,CC làm công tác giải quyết TTHC, đặc biệt là yêu cầu thay đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; mỗi CB,CC phải thực sự mang tâm thế của người phục vụ nhân dân. Trên cơ sở những chỉ đạo của tỉnh, chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã ban hành các quy định nội bộ để làm “công cụ” quản lý, như: Nội quy, Quy chế làm việc, Quy chế đánh giá cán bộ, Quy tắc ứng xử của cán bộ với đồng nghiệp và nhân dân. Những quy định này không chỉ quy định cụ thể các nguyên tắc phối hợp công tác, kết quả công việc, mà còn cả từng cử chỉ, lời nói, ứng xử của cán bộ với các đối tượng, trong các tình huống cụ thể.

Việc đánh giá CB,CC được thực hiện một cách khoa học theo phương pháp chấm điểm hằng tuần, hằng tháng. Điểm số của mỗi CB,CC hình thành từ khối lượng, kết quả công việc; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá ứng xử và nhận xét của nhân dân. Hằng tuần Trung tâm công bố công khai điểm số của từng CB,CC, chỉ rõ những nguyên nhân tăng, giảm điểm để rút kinh nghiệm chung. Kết quả đánh giá năm công tác của CB,CC là kết quả chấm điểm từng tuần, từng tháng cộng lại.

Cùng với duy trì các quy tắc làm việc, Trung tâm thường xuyên tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề với đội ngũ CB,CC để trao đổi thông tin, thống nhất cách xử trí các tình huống phát sinh, gợi ý các sáng kiến mới... Từ đó đã tạo được môi trường làm việc minh bạch, sôi nổi, cảm xúc tích cực trong mỗi CB,CC khi thực hiện nhiệm vụ.

Với cách làm đó đã mang lại những hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán CB,CC làm việc tại Trung tâm luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả giải quyết TTHC đúng và trước hạn, sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ CB,CC luôn đạt trên 99%. Đặc biệt, trước yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, bên cạnh cung cấp 100% TTHC đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức 4, năm 2021 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cấp tỉnh đạt 53,5%, tăng gần gấp đôi so với năm 2020, vượt kế hoạch tỉnh giao.

Tỉnh cũng như các cơ quan, đơn vị, địa phương luôn quan tâm nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ CB,CC, nhất là CB,CC làm công tác giải quyết TTHC. Điển hình là thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ CB,CC, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách TTHC. Riêng năm 2021, các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã tổ chức hơn 500 lớp cho hơn 37.000 lượt học viên; trong đó nhiều nội dung đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ CB,CC thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC.

Các sở, ngành, địa phương còn đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động hành chính; nâng cao tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; thực hiện có hiệu quả và nâng cao tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải tiếp xúc trực tiếp với CB,CC nhằm tránh những tiêu cực có thể phát sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với nhân dân của đội ngũ CB,CC được thực hiện thường xuyên. Năm 2021, tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về giải quyết hồ sơ TTHC tại 4 sở, ngành, 6 địa phương: Sở Xây dựng, Sở TN&MT, Ban Quản lý KKT tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, TP Hạ Long, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái, TX Quảng Yên, huyện Hải Hà và huyện Vân Đồn. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, bất cập trong giải quyết TTHC tại các lĩnh vực, đồng thời giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chấn chỉnh tác phong, lề lối, cách thức làm việc của CB,CC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận tiếp nhận và trả hiện đại cấp xã để giải quyết TTHC đúng quy định của trung ương, của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương cũng tăng cường kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CB,CC,VC thuộc thẩm quyền quản lý.

Những giải pháp trên được triển khai có hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC trong giải quyết TTHC, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân; duy trì các chỉ số PCI, PAR-Index, SIPAS và PAPI của tỉnh ở nhóm dẫn đầu cả nước.

Theo Thu Chung/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4816 Tổng lượt truy cập 872644282