CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SỐ HTECH VIỆT NAM Thiết kế website Thiết kế phần mềm Phần mềm quản lý bán hàng Quản lý dự án và quản lý công việc Sản phẩm & Giải pháp HTECH Website hỗ trợ mọi thiết bị di động mã giảm giá lazada mã giảm giá lazada hôm nay

Đại đoàn kết toàn dân

Chuẩn bị tốt cho đại hội MTTQ các cấp

Ðại hội MTTQ các cấp tiến tới Ðại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024 là sự kiện chính trị quan trọng. Ðể chuẩn bị cho đại hội diễn ra đúng tiến độ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua…

Các đại biểu tham gia hội nghị cấp tỉnh quán triệt công tác tổ chức đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024.

Căn cứ vào hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với Tỉnh uỷ, phối hợp với chính quyền, các cấp, ngành liên quan để lãnh đạo và tạo điều kiện cùng MTTQ làm tốt công tác tổ chức. Theo đó, cấp tỉnh đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác tổ chức đại hội tập trung cho toàn bộ các chủ tịch, phó chủ tịch cấp huyện; cán bộ cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện; chủ tịch, phó chủ tịch của 186 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, các nội dung về kiện toàn Ủy ban MTTQ các cấp, xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự, hậu cần, khánh tiết… được phổ biến đầy đủ.

Thời gian tổ chức Đại hội MTTQ các cấp được thống nhất trong toàn tỉnh, cụ thể: Đại hội cấp xã hoàn thành trong quý I/2019, cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019, cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019. Mỗi cấp sẽ chủ động lựa chọn, tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chung trước khi triển khai đồng loạt.

Theo đồng chí Phạm Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, quá trình triển khai, chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp huyện, xã cần tranh thủ tốt sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời phân công cán bộ theo dõi, nắm chắc tình hình kịp thời xử lý những vấn đề băn khoăn vướng mắc của cơ sở để nội dung và công tác nhân sự của đại hội bảo đảm theo đúng yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, MTTQ tỉnh yêu cầu các cấp kiểm tra sát sao việc thực hiện các bước chuẩn bị dự thảo báo cáo, hiệp thương dân chủ theo quy trình hướng dẫn; xây dựng chương trình đại hội cần cụ thể; chuẩn bị nội dung báo cáo cô đọng, đánh giá khái quát được kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đặt ra chương trình hành động nhiệm kỳ tới rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể…

Người dân thôn Cửa Khẩu (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Trên cơ sở hướng dẫn của cấp tỉnh, các cấp MTTQ sẽ bám sát tình hình thực tế địa phương mình để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai; tập huấn, hướng dẫn mặt trận cấp dưới thực hiện; thành lập các tiểu ban giúp việc và chọn đơn vị đại hội điểm ở từng cấp để rút kinh nghiệm. Trong đó, cần chú trọng công tác thông tin tuyên truyền trước và trong quá trình tổ chức đại hội nhằm nêu bật vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương thức hoạt động, những đóng góp của hệ thống MTTQ các cấp đối với sự phát triển của địa phương. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với những công trình, phần việc cụ thể hướng về cơ sở đã trở thành “thương hiệu” của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân để tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi. Thông qua tổ chức tốt đại hội từ cơ sở tới cấp tỉnh sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và sâu rộng các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của MTTQ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân.

Tìm hiểu tại TP Cẩm Phả, chúng tôi được đồng chí Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, cho biết: Đại hội điểm cấp xã của thành phố được dự kiến tổ chức trong tháng 11/2018, gắn liền với việc đồng loạt các khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây sẽ là sự kiện hết sức có ý nghĩa với cộng đồng dân cư bởi sau một năm, người dân có dịp cùng nhau ngồi lại chia sẻ những câu chuyện xóm phố, cùng đánh giá lại những kết quả trong quá trình thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Dù tổ chức cả 2 phần lễ và hội thì vẫn phải đặt lên hàng đầu tiêu chí trang trọng, thiết thực, tiết kiệm. Cùng với đó là biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu để tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. 

Theo Hoàng Giang/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 359 Tổng lượt truy cập 11075945