Chú trọng phát triển đảng viên

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới từ 3-3,5% so với số lượng đảng viên đầu năm. Để đạt chỉ tiêu đề ra, hằng năm, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lễ kết nạp đảng viên tại Trường Đại học Hạ Long, tháng 8/2021.

Năm 2021 toàn tỉnh kết nạp 3.072 đảng viên, đạt 3% so với tổng số đảng viên đầu năm; trong đó có 1.530 đảng viên nữ, 337 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Quy trình thực hiện công tác phát triển đảng viên mới được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm theo quy định. Đảng viên kết nạp bảo đảm tiêu chuẩn về chính trị, trình độ văn hóa và các điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Đến thời điểm này toàn tỉnh có 695 tổ chức cơ sở đảng, gồm 419 đảng bộ cơ sở, 276 chi bộ cơ sở với 106.084 đảng viên.

Duy trì kết quả, phấn đấu đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên đề ra trong nhiệm kỳ, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, xác định đây là tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Đồng thời, chỉ đạo các ban đảng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn cơ sở kết nạp đảng viên mới, đảm bảo về chỉ tiêu cũng như chất lượng. Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên, đã tăng cường các hoạt động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và quần chúng, qua đó đã phát hiện và lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Trong công tác phát triển đảng viên mới, tỉnh và các địa phương đặc biệt quan tâm kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những năm qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh (Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh) luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh. Theo ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu, tinh giản bộ máy, tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ tiên tiến, hiện đại, tin học hóa, hiện đại hóa để giảm sức lao động..., mỗi năm, ngành Than đã tinh giản trên 3.000 lao động. Điều này đã hạn chế nguồn quần chúng để lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Để gỡ các "nút thắt" này, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh niên, công đoàn tổ chức các hoạt động phong trào, tạo môi trường cho thợ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên và tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua lao động sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Than Quảng Ninh, hằng năm các chi, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể về kết nạp đảng viên mới; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, giác ngộ về Đảng cho cán bộ, công nhân kỹ thuật trẻ dưới 30 tuổi để tạo nguồn phát triển Đảng.

Nhờ đó, giai đoạn 2015-2020, mỗi năm, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã kết nạp từ 800-1.000 đảng viên mới, đạt 5,5% so với số đảng viên đầu kỳ. Năm 2021, Đảng bộ kết nạp 755 đảng viên, đạt tỷ lệ 4,05% so với tổng số đảng viên đầu năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Than Quảng Ninh đề ra. Đến nay, Đảng bộ Than Quảng Ninh có 40 chi, đảng bộ cơ sở với 19.037 đảng viên, chiếm 20% tổng số đảng viên Đảng bộ tỉnh.

Cán bộ, đảng viên Công ty Than Uông Bí luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các khâu đột phá của đơn vị.

Xác định, phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm bổ sung lực lượng cho tổ chức đảng thêm mạnh, hằng năm các đảng bộ trong tỉnh luôn quan tâm tập trung cho công tác này, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, nhằm không ngừng bổ sung cho Đảng nguồn sinh lực mới.

Ông Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Huyện ủy Ba Chẽ, cho biết: Công tác phát triển đảng viên của huyện những năm qua gặp một số khó khăn, do phần lớn thanh niên người dân tộc thiểu số có nhận thức về Đảng còn hạn chế; lực lượng thanh niên làm việc ở thôn, bản không nhiều. Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, các chi bộ đã chủ động đề ra các giải pháp phát triển Đảng bám sát với tình hình thực tế tại địa phương. Đầu năm các chi bộ xây dựng kết hoạch phát triển đảng viên theo chỉ tiêu được giao; rà soát, phát hiện quần chúng ưu tú thông qua các hoạt động, phong trào thi đua của khu dân cư để theo dõi, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Các chi bộ cũng tập trung làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, luôn nêu gương đi đầu trong các hoạt động, thực sự gần gũi với nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin và mong muốn đứng trong hàng ngũ của Đảng của quần chúng.

Nhờ đó, số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm của huyện Ba Chẽ đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 59 đảng viên mới, trong đó có 40 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Nhiều đồng chí sau khi được kết nạp đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên hiện nay công tác phát triển đảng viên vẫn còn những khó khăn. Nhiều chi bộ không có nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng, một bộ phận nhỏ quần chúng và đảng viên dự bị ít tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Để khắc phục những hạn chế trên, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với công tác phát triển Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Qua đó, xây dựng đội ngũ kế cận vừa đủ về số lượng, vừa cao về chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Yến/baoquangninh.com.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8339 Tổng lượt truy cập 873411072