Chi bộ khu Hợp Thành, phường Phương Nam: Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiều 3/7, Chi bộ khu Hợp Thành, phường Phương Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Hoàng Quốc Trung – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố tới dự.

Đồng chí Hoàng Quốc Trung - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Chi bộ khu Hợp Thành, phường Phương Nam có 25 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2022, chi bộ, ban lãnh đạo khu và nhân dân đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ khu lần thứ XII đã đề ra.

Chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng sáng tạo vào điều kiện của khu dân cư, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù dịch, chống “diễn biến hòa bình"; kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, từ đó không hình thành “điểm nóng”, gây hoang mang trong cộng đồng. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, qui định của địa phương và khu dân cư. Chi bộ thường xuyên chú trọng công tác xây dựng, củng cố chi bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kì, tổ chức kết nạp 01 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 02 đồng chí.

Quang cảnh Đại hội.

Ngoài ra, chi bộ cũng tích cực đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ (thường kỳ, chuyên đề), sinh hoạt chi ủy; làm tốt công tác quản lý, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Năm 2020, chi bộ có 22/23 đảng viên được phân tích đánh giá; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 18 đồng chí, trong đó có 04 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên khen thưởng, chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2021, chi bộ đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 20/24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội tiến hành bầu Chi uỷ, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ khu Hợp Thành, phường Phương Nam sẽ phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của ban lãnh đạo khu, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của ban công tác mặt trận và các đoàn thể; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khu tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh, thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình "Chi bộ bốn tốt”; phấn đấu từ 90% đảng viên được phân tích đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu hạn chế thấp nhất trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; phấn đấu giảm nghèo bền vững, cuối nhiệm kỳ không còn hộ cận nghèo. Hàng năm, trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá, khu giữ vững danh hiệu Khu văn hoá.

Chi uỷ chi bộ khu Hợp Thành nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ chi bộ, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khoá XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Hải Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2558 Tổng lượt truy cập 874747950