Cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng nền hành chính phục vụ

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của cải cách chế độ công vụ, công chức quyết định đến hiệu quả cũng như tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, năm 2021, TP Uông Bí tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

Tháng 10/2021, UBND thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên đề về công tác GPMB dự án Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều (giai đoạn 1) và các dự án trọng điểm động lực phát triển kinh tế thành phố. Tại hội nghị, CBCCVC các phòng, ban chức năng, cán bộ địa chính xã, phường của TP đã được lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh hướng dẫn, quán triệt, phổ biến, cập nhật chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB và bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án. Cũng tại tập huấn, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các bước của công tác GPMB các dự án trên địa bàn cũng đã được chuyên gia trao đổi, phân tích, giải đáp, làm rõ. 

Đây được đánh giá là hoạt động thiết thực giúp đội ngũ CBCCVC phòng, ban, đơn vị chức năng của TP, cán bộ địa chính các phường, xã nắm vững những qui định cơ bản và chuyên sâu về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, có thêm kỹ năng, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn công tác, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng pháp luật trong thực thi công vụ. Đặc biệt trong bối cảnh trên địa bàn đang tập trung cao độ triển khai GPMB các dự án trọng điểm, có tính chất động lực, đột phá.

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCCVC như trên nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn là hoạt động được TP chú trọng thường xuyên. Đây cũng là một trong các giải pháp để TP tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC, xây dựng nền hành chính phục vụ.

TP Uông Bí tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác GPMB dự án trọng điểm cho CBCCVC các phòng, ban, đơn vị chức năng, cán bộ địa chính xã, phường

 Trong năm 2021, thành phố đã cử 472 lượt học viên từ thành phố đến cơ sở đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm phục vụ công tác phát triển đảng, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ lý luận về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó, đã mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại thành phố để bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 167 học viên; bồi dưỡng đảng viên mới cho 173 học viên; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng cho 83 học viên. TP phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh cử 07 đồng chí tham gia lớp an ninh - quốc phòng đối tượng 2; triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn theo hướng dẫn của Sở Nội vụ và Tỉnh ủy, cử 42 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng Chuyên viên, Chuyên viên chính, bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cơ bản, Quản trị an ninh và Quản trị an ninh phi truyền thống, lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ tập trung, lớp Cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Ngoài việc đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch chung của tỉnh, UBND Thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực tiếp tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCCVC, người lao động tại đơn vị để nắm rõ quy trình, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ. 100% cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo đã được cử tham gia các khóa bồi dường về lý luận chính trị. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được chia thành nhiều lĩnh vực, gồm: Đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; Bồi dưỡng về quản lý nhà nước; Bồi dưỡng về lý luận chính trị; Bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Bồi dưỡng cập nhập kiến thức bắt buộc...

Nêu cao tinh thần tận tâm, trách nhiệm, cán bộ, viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố nỗ lực, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn

Để cải cách chế độ công vụ, công chức, TP đã tăng cường thực hiện các quy định về quản lý CBCCVC; tiếp tục thực hiện Đề án 25 gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường rà soát lại đội ngũ CBCCVC, người lao động để bố trí, sắp xếp đảm bảo theo biên chế, vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, sở trường công tác, từ đó phát huy hiệu quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quản lý nghiêm đội ngũ CBCCVC, người lao động trong thực thi công vụ, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc. Trong năm 2021, Đoàn Kiểm tra thành phố đã tổ chức kiểm tra đột xuất 42 lượt tại các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố và 10/10 xã, phường. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBCCVC, người lao động trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.

Đến nay, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường đã thực hiện nghiêm túc việc sử dụng, quản lý đội ngũ CBCCVC, người lao động tại đơn vị. Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ CBCCVC, người lao động đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh đó, TP cũng chú trọng xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp đảm bảo hiệu quả. Triển khai Đề án vị trí việc làm, UBND thành phố đã thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác trên cơ sở số biên chế được giao. Theo các Quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố đã phổ biến, triển khai đến các phòng, ban, đơn vị hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, làm cơ sở để bố trí, sắp xếp, đánh giá đội ngũ CBCCVC, người lao động.

Công tác quản lý CBCCVC tiếp tục được chú trọng đổi mới. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; Quy chế xét bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thông qua hình thức trình bày đề án công tác có cạnh tranh; Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố; Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý; Quy định Quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Để xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, làm căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, khen thưởng, kỷ luật, TP đã tập trung đánh giá, phân loại CBCCVC chức đảm bảo thực chất, nghiêm túc, chính xác, khách quan và công bằng, gắn thẩm quyền với trách nhiệm người đứng đầu...

Những giải pháp trọng tâm trong cải cách chế độ công vụ, công chức của TP đã góp phần quan trọng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở, hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.

PV

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 10111 Tổng lượt truy cập 872601030